DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206259

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Oxana V. Budkо

Анотація


У статті визначаються принципи формування звітності зі сталого розвитку, які забезпечують при її підготовці якісне змістовне наповнення та інформаційну цінність для прийняття ефективних управлінських рішень внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами. Розкрито актуальність складання звітності зі сталого розвитку, яка є основним інформаційним джерелом для оцінювання економічної, екологічної та соціальної результативності компанії. Проаналізовано структуру модульних стандартів GRI Standards. Зазначено внутрішні та зовнішні переваги складання звітності зі сталого розвитку. Проаналізовано суть принципів підготовки звітності зі сталого розвитку, наданих рекомендаціями GRI. Акцентовано увагу на основоположному принципі суттєвості. Наведено показники, які характеризують суттєві аспекти діяльності підприємства. Запропоновано перелік базових і додаткових принципів складання звітності зі сталого розвитку. Визначено якісні характеристики, яким має відповідати звітність зі сталого розвитку.


Ключові слова


сталий розвиток; нефінансова звітність; звітність зі сталого розвитку; принципи; якісні характеристики; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Standards for investment decisions. Available at: http://finpost.com.ua/news/2148 (accessed 25 May 2020).

G4 Sustainability Reporting Guide. Available at: https://www.globalreporting.org/ resourcelibrary /Russian-G4-Part-One.pdf (accessed 25 May 2020).

Modular GRI Standards. Available at: https://www.globalreporting.org/standards/ (accessed 10 May 2020).

On reporting on sustainable development. Available at: https://www.globalreporting. org/information/ sustainability-reporting/Pages/default.aspx (accessed 25 April 2020).

Lokhanova, N. O. (2013). Accounting in the management system of economic stability of enterprises: an institutional approach: dissertation for the degree of Dr. Econ. Science. Odessa, 610 p. [in Ukrainian].

Basic principles of materiality approved in the Corporate Reporting Dialogue. Available at: www.corporatereportingdialogue.com (accessed 30 May 2020).

International standard for integrated reporting. Available at: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK. docx_en-US_ru-RU.pdf (accessed 25 April 2020).

Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" of 16.07.1999, no. 996-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (accessed 30 May 2020).

Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language. Available at: http://sum.in.ua/ (accessed 30 April 2020).

Melnyk, L. H., Dehtiarova, I. B. (2010). Synergetic basis of marketing innovations. Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 1. pp. 67–77 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Стандарти для прийняття інвестиційних рішень. URL: http://finpost.com.ua/news/2148 (дата звернення: 25.05.2020).

Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4. URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf (дата звернення: 25.05.2020).

Модульні стандарти GRI Standards. URL: https://www.globalreporting.org/standards/ (дата звернення: 10.05.2020).

Об отчетности по устойчивому развитию. URL: https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx (дата звернення: 25.04.2020).

Лоханова Н. О. Облік у системі управління економічною стійкістю підприємств: інституціональний підхід: дис… д-ра екон. наук: 08.00.09. Одеса, 2013. 610 с.

Основные принципы существенности, утвержденные на Диалоге о корпоративной отчетности. URL: www.corporatereportingdialogue.com (дата звернення: 30.05.2020).

Міжнародний стандарт інтегрованої звітності. URL: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/ 03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf (дата звернення: 25.04.2020).

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 30.05.2020).

Академічний тлумачний словник української мови. URL:http://sum.in.ua/ (дата звернення: 30.04.2020).

Мельник Л. Г., Дегтярьова І. Б. Синергетична основа маркетингових інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2010. № 1. С. 67–77.

Copyright (c) 2020 Oxana V. Budkо

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420