DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206369

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УНІФІКАЦІЇ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ ГОТЕЛІВ

Hryhorii V. Medviediev

Анотація


У статті проаналізовано особливості систем оцінювання підприємств готельних господарств. З’ясовано, що в умовах збільшення кількості та зростання якості готельних послуг стає актуальною проблема систем оцінювання, категоризації та стандартизації підприємств. Досліджено понад 30 різних систем класифікації, що використовуються в міжнародній практиці. На сьогодні існує два варіанти створення систем оцінювання та стандартизації готельних підприємств: на основі сформованих спеціалізованими спілками готельєрів і профільними організаціями та визначених органами державної влади систем вимог. У статті досліджено особливості оцінювання готельних підприємств у різних країнах світу. За приклад було взято країни, що входять у десятку найбільш популярних серед туристів (Австрія, Швейцарія, Велика Британія, Німеччина, Канада, Франція, Сінгапур, США, Швеція, Іспанія).

У дослідженні доведено складність створення єдиної системи оцінювання готелів через різноманітність потреб туристів з різних країн світу. Обґрунтовано необхідність уніфікації систем оцінювання та створення єдиної світової системи категоризації готелів, що дасть можливість туристам з різних країн світу легше розуміти, чого очікувати від інтернаціональних категорій готелю. Саме через складність створення єдиної системи оцінювання готелів слід почати з уніфікації стандартів обслуговування у сфері додаткових послуг. Це дозволить туристам швидше визначити категорії готелів у різних країнах, а також сформує чітке уявлення про те, які характеристики повинна мати єдина світова система оцінювання готельних підприємств.


Ключові слова


готель; класифікація готелів; клас готелю; система оцінювання готелів; категоризації засобів розміщення

Повний текст:

PDF

Посилання


Durovich, A. P. (2014). Conceptual approaches to the formation of models of quality of hotel services. Belarus v sovremennom mire: proc. of the XIII int. conf. Minsk: Izd. tsentr BGU, pp. 281–281. Available at: http://elib.bsu.by/handle/123456789/107872

Kotler, P. (ed.) (2010). Marketing for hospitality and tourism. Boston, 683 p.

Sokol, T. H. (2016). State regulation of the tourism market as an important factor in stimulating the development of tourism. Ukraina v suchasnomu sviti: vyklyky i mozhlyvosti:coll. of theses of int. sci. conf. for teachers, graduate students and students. Kyiv: Acad. pratsi, sots. vidnosyn i turyzmu, pp. 102–104 [in Ukrainian].

Lopez Fernandez, M. C. & Serrano Bedia, A. M. (2004). Is the hotel classification system a good indicator for quality? Tourism Management. Spain, vol. 25, no. 6, pp. 771–775.

Switzerland: Use of stars to classify hotels: public domain or trademark protected? Available at: http://condat.blogspot.com/2019/04 /switzerland-use-of-stars-to-classify.html

AAA Diamonds – for easy, reliable hotel selection. Available at: http://ww2.aaa.com/aaa/common/tourbook/ diamonds/ whatisthis.html

Classification of hotel establishment within the EU. Available at: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/hotel_establishment_classification_EU_en.pdf

Classification of hotels the USA. Available at: http://ivsoi.org/ archives/465

Guidelines for hotel classification in USA & UK. Available at: http://mystikalindia.com/2018/04/guidelines-for-hotel-classificationin-usa-uk/

Singapore hotels by ratings. Available at: http://www.streetdirectory.com/hotels/singapore/hotel_listing/ratings/

The most unique hotels in the world. Available at: http://www.quora.com/Hotels/What-are-the-most-unique-hotels-in-the-world

The travel & tourism competitiveness. Available at: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitivenessreport-2013/#section=chapter-1-1

Understanding the new French hotel rating system. Available at: http://europeupclose.com/article/french-hotel-rating-system/

VisitEngland. Hotel accommodation: quality standards. Available at: http://www.visitengland.com/en/stay/quality-ratings/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дурович А. П. Концептуальные подходы к формированию моделей качества гостиничных услуг. Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалы XIII Междунар. конф. Минск: Изд. центр БГУ, 2014. С. 281–281. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/107872


Kotler P. (ed.). Marketing for hospitality and tourism. Boston, 2010. 683 p.


Сокол Т. Г. Державне регулювання туристичного ринку як важливий фактор стимулювання розвитку сфери туризму. Україна в сучасному світі: виклики і можливості: зб. тез Міжнар. наук. конф. викладачів, аспірантів і студентів. Київ: Акад. праці, соц. відносин і туризму, 2016. C. 102–104.


Lopez Fernandez M. C., Serrano Bedia A. M. Is the hotel classification system a good indicator for quality? Tourism Management. Spain, 2004. Vol. 25. № 6. Р. 771–775.


Switzerland: Use of stars to classify hotels: public domain or trademark protected? URL: http://condat.blogspot.com/2019/04 /switzerland-use-of-stars-to-classify.html


AAA Diamonds — for easy, reliable hotel selection. URL: http://ww2.aaa.com/aaa/common/tourbook/diamonds/ whatisthis.html


Classification of hotel establishment within the EU. URL: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/hotel_establishment_classification_EU_en.pdf


Classification of hotels the USA. URL: http://ivsoi.org/ archives/465
Guidelines for hotel classification in USA & UK. URL: http://mystikalindia.com/2018/04/guidelines-for-hotel-classificationin-usa-uk/


Singapore hotels by ratings. URL: http://www.streetdirectory.com/hotels/singapore/hotel_listing/ratings/


The most unique hotels in the world. URL: http://www.quora.com/Hotels/What-are-the-most-unique-hotels-in-the-world


The travel & tourism competitiveness. URL: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitivenessreport-2013/#section=chapter-1-1


Understanding the new French hotel rating system. URL: http://europeupclose.com/article/french-hotel-rating-system/


VisitEngland. Hotel accommodation: quality standards. URL: http://www.visitengland.com/en/stay/quality-ratings/

Copyright (c) 2020 Hryhorii V. Medviediev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420