DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206385

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ГОТЕЛІВ І ЗАКЛАДІВ РОЗМІЩЕННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ НА COVID-19

Svitlana S. Belyaeva, Oleksandr B. Kurakin, Larisa G. Byshovets

Анотація


У статті досліджено сучасні тенденції та умови забезпечення в Україні якості послуг готелів і закладів розміщення під час пандемії на COVID-19. Проведено аналіз інформативно-аналітичної бази, нормативно-правових документів України, рекомендацій фахівців галузі туризму та готельно-ресторанного бізнесу щодо позитивного досвіду країн світу стосовно умов організації та надання послуг у готелях та інших закладах розміщення в період пом’якшення карантину та за необхідності дотримання відповідних правил поведінки та організації обслуговування. Досліджено й обґрунтовано необхідність системного підходу до управління персоналом готелів і різноманітних закладів розміщення, розробки та впровадження комплексу навчання щодо поводження під час виконання своїх обов’язків у разі виявлення серед гостей або персоналу хворих на COVID-19 та інші захворювання. Розглянуто пропозиції від Асоціації індустрії гостинності й Української асоціації медичного туризму до державних органів влади щодо правил поводження в готелях та інших закладах розміщення з метою безпеки та упередження фактів поширення захворювання на COVID-19. Акцентовано увагу на організаційно-економічних аспектах посилення відповідальності керівної ланки в управлінні готельним господарством щодо необхідності контролю персоналу за дотриманням правил обслуговування гостей, дотримання технічного та технологічного регламенту виконання виробничо-господарських завдань.


Ключові слова


безпека; готелі; готельне господарство; економічні важелі; заклади розміщення; карантин; організація управління; пандемія; санітарно-гігієнічні умови; якість послуг; COVID-19

Повний текст:

PDF

Посилання


The Association of hospitality industry of Ukraine. Official site. Available at: http://aigu.org.ua/ (accessed on: 10.04.2020).

All-Ukrainian public organization "Association of small hotels and apartments of Ukraine". VGO "AMGAU". Available at: https://vkursi.pro/card/vho-amhau-35142910 (accessed on: 03.05.2020).

The Association of hotels and restaurants of Ukraine. Available at: https://www.facebook.com/search/top/ (accessed on: 01.04.2020).

Types of work on certification of services carried out by the scientific and technical department of conformity verification of SE "Ukrmetrteststandard. Available at: http://csm.kiev.ua (accessed on: 09.04.2020).

Nezdoyminov, S. G. (2016). Ukraine's hotel business in the context of market reforms. Ars Administrandi, no. 3, pp. 97–106 [in Russian].

Galasyuk, S. S, Shikina, O. V. (2015). Organizational and economic principles of operation of small hotels: monograph. Odessa, 281 p. [in Ukrainian].

Davydova, O. Yu. (2017). Formation of a system of innovative management of the development of hotel and restaurant enterprises. Biznes Inform, no. 11, рр. 459–464 [in Ukrainian].

Zavidna, L. D. (2017). Hotel business: development strategies: monograph. Kyiv, 600 p. [in Ukrainian].

Kramarenko, M. O. (2018). Scientific principles of architectural and planning organization of resort hotels: dis. of Ph.D. in Arch.: 18.00.02. Kyiv, 217 p. [in Ukrainian].

Matviychuk, L. Yu. (2016). Regional features of hotel development in Ukraine. Ekonomichni nauky, iss. 13, pp. 265–273 [in Ukrainian].

Milashovska, O. I., Grynialo, A. V., Udut, M. M. (2017). Innovative potential of hotel and restaurant business enterprises. Ekonomika ta suspilstvo, iss. 8, pp. 431–435 [in Ukrainian].

Izhi, M. M., Babova, K. D., Bezverkhnyuk, T. M. (2016). Regional tourist product: a project approach to ensuring a competitiveness: monograph. Odessa: ORIDU NADU, 626 p. [in Ukrainian].

Legislative base of Ukraine (2020). Kyiv. Available at: http://search.ligazakon.ua/search/business/instruction/ua/ (accessed on: 14.06.2020).

On amendments to some acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 17, 2020, no. 500. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-i170620-500 (accessed on: 18.06.2020).

On amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 20, 2020, no 392: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 3, 2020, no. 435. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-20-travnya-2020-t030620 (accessed on: 18.06.2020).

Hotels will work without conference rooms, fitness and spa - the requirements of the Ministry of Health. "LIGA: ZAKON" news agency. Available at: https://buh.ligazakon.net/ua/news/195454_gotel-zapratsyuyut-bez-konferents-zalv-ftnesu-ta-spa--vimogi-moz (accessed on: 21.05.2020).

Distance, disinfection and personal protection – AIGU has developed quarantine rules for hotels. May 6. Available at: https://dt.ua/UKRAINE/vidstan-dezinfekciya-ta-individualniy-zahist-aigu-rozrobila-karantinni-pravila-roboti-goteliv-346867_html (accessed on: 21.06.2020).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асоціація індустрії гостинності України. Офіційний сайт. URL: http://aigu.org.ua/ (дата звернення: 10.04.2020).


Всеукраїнська громадська організація «Асоціація малих готелів та апартаментів України». ВГО «АМГАУ». URL: https://vkursi.pro/card/vho-amhau-35142910 (дата звернення: 03.05.2020).


Ассоциация гостиниц и ресторанов Украины. URL: https://www.facebook.com/search/top/ (дата звернення: 01.04.2020).
Види робіт з сертифікації послуг, які проводяться Науково-технічним відділом підтвердження відповідності ДП «Укрметртестстандарт». URL: http://csm.kiev.ua (дата звернення: 09.04.2020).


Нездойминов С. Г. Гостиничный бизнес Украины в условиях рыночных реформ. Ars Administrandi. 2016. № 3. С. 97–106.


Галасюк С. С., Шикіна О. В. Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів: монографія. Одеса, 2015. 281 с.


Давидова О. Ю. Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. Бізнес Інформ. 2017. № 11. С. 459–464.


Завідна Л. Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку: монографія. Київ, 2017. 600 с.


Крамаренко М. О. Наукові засади архітектурно-планувальної організації курортних готелів: дис. … канд. арх. (доктора філософії): 18.00.02. Київ, 2018. 217 с.


Матвійчук Л. Ю. Регіональні особливості розвитку готельного господарства в Україні. Економічні науки. 2016. Вип. 13. С. 265–273.


Мілашовська О. І., Гриняло А. В., Удут М. М. Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 8. С. 431–435.


Іжі М. М., Бабова К. Д., Безверхнюк Т. М. Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності: монографія / за заг. ред. М. М. Іжі. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. 626 с.


Законодавча база України. Київ. 2020. URL: http://search.ligazakon.ua/search/business/instruction/ua/ (дата звернення: 14.06.2020).


Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 500. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-i170620-500 (дата звернення: 18.06.2020).


Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 435. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-20-travnya-2020-t030620 (дата звернення: 18.06.2020).


Готелі запрацюють без конференц-залів, фітнесу та спа – вимоги МОЗ. Інформаційне агентство «ЛІГА:ЗАКОН». URL: https://buh.ligazakon.net/ua/news/195454_gotel-zapratsyuyut-bez-konferents-zalv-ftnesu-ta-spa--vimogi-moz (дата звернення: 21.05.2020).


Відстань, дезінфекція та індивідуальний захист – АІГУ розробила карантинні правила роботи готелів. 6 травня. URL: https://dt.ua/UKRAINE/vidstan-dezinfekciya-ta-individualniy-zahist-aigu-rozrobila-karantinni-pravila-roboti-goteliv-346867_.html (дата звернення: 21.06.2020).

Copyright (c) 2020 Svitlana S. Belyaeva, Oleksandr B. Kurakin, Lesya G. Byshovets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420