АУДИТ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.59.2020.222205

Ключові слова:

маркетинг, маркетинговий ризик, аудит, маркетинговий аудит, інформація, інформаційні технології, інформатизація, бази знань, цифровий маркетинг, Інтернет

Анотація

Статтю присвячено питанням аудиту маркетингових ризиків засобами інформаційних технологій. Відзначено, що сучасні тенденції економічного розвитку стали причинами  частішої вразливості підприємств до ризиків. Тому набуває  актуальності дослідження його маркетингового середовища та виявлення і прогнозування маркетингових ризиків. Повнота, точність та вчасність такого аналізу  відіграє визначальну роль у прийнятті управлінських рішень. Показано, що на сучасному етапі підвищується роль маркетингового аудиту в передбачуванні, оцінці та запобіганні маркетингових ризиків.  Наголошено, що підприємство повинне сприймати ризик як стратегічний фактор ефективності управлінської діяльності, що потребує комплексного підходу до максимально об'єктивного прогнозування майбутніх ризиків, а не реагування на них по факту. Вказано, що основними маркетинговими ризиками є незатребуваності продукції,  ризик неефективності цінової політики підприємства,  ризик невідповідності якості товару вимогам споживачів, ризик неефективності організації системи збуту на підприємстві . Наголошено на факторах ризику, які  необхідно аналізувати при аудиті маркетингових ризиків. Розглянуто критерії аудиту маркетингового ризику. Досліджено процес управління  аудиту маркетинговими ризиками підприємства та обгруновано етапи його проведення.

Наголошено, що важливим засобом проведення аудиту маркетингових ризиків є інформаційні технології, інтеграція яких в маркетингові дослідження сприяє оптимізації процесів управління та підвищенні маркетингових можливостей. Обґрунтовано, що за допомогою можливостей інформаційних технологій відкритий доступ спеціалістів з аудиту до даних та баз знань, необхідних для проведення аналізу, а також для реалізації економіко-математичних моделей, без яких вже неможливо уявити сучасний маркетинговий аудит. Вказано, що інформаційні технології стали також ключовим засобом зв'язку, передавання інформації, проведення оперативних ділових нарад і конференцій.

Біографії авторів

Olena Kolomytseva, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Tetiana Burtseva, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Lidiya Vasilchenko, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Tetiana Palonna, Черкаський державний технологічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Посилання

Balabanova L. V., Kholod V. V.(2006), Strategic marketing management of the competitiveness of enterprises, Kyiv, Vidavnichy dim "Professional". [in Ukrainian]

Berezovik K. V. (2014), Methodological methods and marketing audit, Effective economy, Issue 10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_48. [in Ukrainian]

Golyash I., Danyliuk I. (2012), Analysis of marketing risks of the enterprise, Economic analysis: collection of Science papers of caf. econ. analysis and statistics, TNEU, Ternopil, Issue. 10, Part 4, p. 59-62. [in Ukrainian]

Golyash I.D., Galushka N.Y. (2008), The concept of marketing audit: problems of theory and practice, Journal of European Economics, Issue 7, № 3, p.289-297. [in Ukrainian]

Ivanov Y.B., Us M.I. (2016), Components of information support of marketing activities of industrial enterprises, Business Inform, Issue 1, p. 299 - 305. [in Ukrainian]

Ivakhnenkov S.V. (2010), Information technologies of audit and internal control in the context of global integration, Scientific publication, Zhytomyr, PP «Ruta», 432 p. [in Ukrainian]

Kit L.Z. Evolution of network economy, Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, Iss. 3 (2), p.187-194, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(2)__42. [in Ukrainian]

Kolomytseva O.V., Burtseva T.I. and Palonna T.A. (2016), Economic and mathematical methods in the marketing activities of the enterprise, Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, Issue. 41, part 1, pp.5-9. [in Ukrainian]

Koryagina C.V., Koryagin M.V. (2014), Marketing audit. textbook manual, Kyiv, Center for Educational Literature, 320 p. [in Ukrainian]

Kostynets Yu.V. (2018), Marketing audit in digital economy, Electronic audit: world heritage and domestic realities: a collection of materials of the scientific-practical round table, October 26, 2018, Irpen, Research Institute of Fiscal Policy, 64 p. [in Ukrainian]

Kotler F. (2006), Marketing Management. Express course, SPb., Piter, 464 p.

Kotler F. (2012), Fundamentals of marketing. Short course: Trans. from English, Moscow, LLC "ID Williams», 496 p.

Mikhailovska-Yasyuchenko L (2004), Mechanism of marketing risk management of the enterprise, Foreign trade: the right economy, Issue 5–6, p. 121–127.

Mlinko I.B. (2011), Marketing audit: the essence, basis of stages and areas of implementation, Ukrainian Academy of Printing, p. 217-224.

PWC Ukraine, Risk audit, available at: https://www.pwc.com/ua/uk/services/assurance/risk-assurance.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Номер

Розділ

Статті