ПРОТИРИЗИКОВЕ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.61.2021.234436

Ключові слова:

проєкт, управління проєктами, безпека, об’єднані територіальні громади, управління ризиками, протиризикове управління безпекою

Анотація

В Україні триває процес реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, за якого державна політика спирається на інтереси жителів територіальних громад і пріоритетні питання забезпечення безпеки й благополуччя регіону. 2020 рік став ключовим у питанні формування базового рівня місцевого самоврядування: більшість існуючих малочисельних місцевих рад об’єднаються, а утворені об’єднання отримують повноваження як використання ресурсного потенціалу, так і відповідальності за рівень життя та безпеку своїх громад. Проектний підхід до процесів забезпечення безпеки населення об’єднаних територіальних громад допоможе організувати ефективне управління у цьому напрямку. Управління ризиками проєктів забезпечення безпеки є надзвичайно важливою та соціально відповідальною частиною роботи кожного менеджера проєктів функціонування та розвитку об’єднаних територіальних громад. Для зменшення втрат від ризиків небезпечних подій і надзвичайних ситуацій, а також невикористаних можливостей в проєктах забезпечення безпеки є необхідність в розроблені зручного інструментарію.

В статті наведено розроблений метод протиризикового управління безпекою об’єднаних територіальних громад та описано етапи управління можливостями й загрозами в їхніх проєктах забезпечення безпеки. Сформовано модель протиризикового управління безпекою об’єднаних територіальних громад. Удосконалено математичну модель протиризикового управління стейкхолдерів проєктів вітроенергетики та отримано математичну модель протиризикового управління безпекою об’єднаних територіальних громад. Рекомендується використовувати метод протиризикового управління безпекою об’єднаних територіальних громад на фазі планування даних проєктів, як зручний інструмент для забезпечення вчасного та адекватного реагування не лише на ризики, але й на можливості проєкту.

Біографії авторів

Оксана Савіна , Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

к.т.н., доцент кафедри техногенної та цивільної безпеки

Віктор Меленчук , Військова академія

кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри ремонту та експлуатації автомобільної та спеціальної техніки

Володимир Занора, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки

Валерій Ізотов , Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

викладач, кафедра техногенної та цивільної безпеки

Посилання

On local self-government in Ukraine: Law of Ukraine of 21.05.1997 № 280/97-ВР. Date of update 30.12.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text. (access date 12.01.2021)

Moroz O. Territorial community: essence, formation and modern Ukrainian realities. Scientific Bulletin. 2008. Vip.2. URL:http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf. (access date 12.01.2021)

15 questions and answers about decentralization in Ukraine. URL:https://businessviews.com.ua/ru/strategies/id/decentralizacija-1622/ (access date 12.01.2021).

Code of Civil Protection of Ukraine. Date of update 16.10.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (access date 12.01.2021)

Ostanin V. A., Rozhkov Yu. V. (2014). “Chance management” and “risk management” as dialectical opposites of management theory. Bulletin of KhSAEL: Collection of Scientific Publications. 6 (74). Р. 4–12.

Bakulich O.O., Sevostianova A.V. (2019). A conceptual model of balance of risks (opportunities and threats) of stakeholders in wind power projects. Academic notes of KROK University: Collection. Sciences. Kiev : Univ. "KROK", 3 (55), 143–150. [in Ukrainian]

Bakulich O. O., Sevostianova A. V. (2019). Identification and analysis of risks (chance and dangers) of stakeholders in wind power projects Project management and production development: Collection of Scientific Publications, 2(70), 23–41. [in Ukrainian].

Savina O.Yu., Sevostianova, A. V. (2020). Method of risk management of stakeholders of wind power projects. Management of Development of Complex Systems, №41, 35-43. [in Ukrainian].

Sevаstianova A. V. (2020).Method of risk balance management of stakeholders in wind power projects. Science and Education a New Dimension: Natural and technical sciences. Budapest, №2. Р. 46-49.

Sevаstianova A.V. (2019). Mathematical model of anti-risk management of stakeholders in wind power projects. Science and Education a New Dimension: Natural and technical sciences. Budapest, Hungary. 2, 30-33.

Zachko O. B. (2015). Methodological basis of security-oriented project management of complex systems. Management of Development of Complex Systems. №23 (1), Р. 51- 55. [in Ukrainian]

Zachko O. B., Protsikevich А. В., Barysheva Yu.V. (2014). Management of complex projects in the system of civil protection by means of simulation model Proceedings of the 16th All-Ukrainian scientific-practical conference of rescuers. Kyiv : IDUCZ. Р. 114-116. [in Ukrainian]

Zachko O. B. (2014).Security management of complex infrastructure projects in the civil protection system. Project management: status and prospects: mater. 10 International. scientific-practical conf. Mykolaiv : NUS. P. 91-92. [in Ukrainian].

Rach V. A. (2011). Basic provisions of the triad paradigm of project management. Project Management: Status and Prospects: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference. Mykolaiv : NUS. P. 267-270.

Bushuyev S. D., Yaroshenko R. F. (2012). Multi-vector management of financial systems development programs. Eastern European Journal of Advanced Technologies. № 1/10 (55). P. 4-7. [in Ukrainian].

Bushuev S. D. (2010). Master class "Review of project and program management methodologies PRINCE2". Кyiv : КNUBA. 15 р.

Bushueva N. S. (2007) Models and methods of proactive management of organizational development programs: monograph. Кyiv : Scien. world, 2007. 200 p.

Fedorovich O. E., Nechiporuk N. V., Druzhinin E. A., Prokhorov A.V. (2004). Information technologies of organizational management of complex sociotechnical systems. Kharkiv : Nat. aerospace University “Kharkiv. aviation. Inst. ”, 2004. 295 p.

Grigoryan T. G., Kvasnevsky E. A., Koshkin K. V. Application of cognitive modeling in the evaluation of portfolios of projects to increase the safety of nuclear power plants. Project management and production development: Collection of Scientific Publications, 2012. № 2. P. 73-77.

Gogunsky V. D., Kolesnikov V. A., Rudenko S. V. (2007). Safety management in territorial ecosystems. Automation: problems, analysis, solutions : mater. International Scientific and Technical Conference. Sevastopol : SevNTU. P. 186-188.

Romanov V. V., Chernov S. K., Raimov R. I. (2006). On the question of the application of gas turbine technologies as one of the components of the creation of the energy security system of Ukraine. Integrated technologies of industry. №2. P. 131-139.

Voitko S.V., Zanora V.O. (2017). Enterprise management: technological costs planning, risk management, motivation, management decisions making. Kyiv : Politekhnika [in Ukrainian].

Danchenko O.B., Zanora V.O. (2019). Project Management: Risk and Change Management in Decision Making Processes. Cherkasy : Chabanenko [in Ukrainian].

Zanora V.O., Zachosova N.V. (2020). Risk management of enterprise development projects: theoretical-methodical background. Pryazovskyi economic herald. №1(18). С. 82–86. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-15.

Zanora V.O. (2020). Strategic analysis as the basis for project management of enterprise development. European Journal of Economics and Management. №6(1). P. 151–157.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. (2017). USA. PMI, 756 p.

IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management (2015). IPMA. 431 p. URL:http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/. (access date 12.12.2020).

Methods of management and cooperation with stakeholders. URL:http://www.belerp.com/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=158. (access date 12.12.2020).

Guseva Y.Y., Martynenko A.S., Chumachenko I.V. (2018). Dynamic Analysis of Project Stakeholder Management Methods and Tools. Management of development of complex systems, 34, 27-36. [in Ukrainian].

Glossary of Terms. website. URL: http://megapolis-profi.ru/d/150939/d/ru_-_prince2_glossary_of_terms_v1.3_-_russian-english_1.pdf. (access date 12.12.2020).

Rudenko, S. V., Glovatska, S. M. (2013). Model for forming the portfolio of projects of international activity high school. Visny`k NTU (HPI), 2 (1174), Р. 36–40 [in Russion].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-28

Номер

Розділ

Статті