ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.248553

Ключові слова:

експорт, диверсифікація, інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, венчурне фінансування, інновації, державна підтримка, освіта, малі та середні підприємства

Анотація

Статтю присвячено структурному аналізу експорту товарів і послуг з України, визначенню основних бар’єрів стосовно якісного розвитку експортних підприємств та висвітленню пропозицій щодо структурної та географічної диверсифікації національного експортного кошику.

По-перше, у статті визначаються теоретичні підходи до диверсифікації зовнішньоторговельної діяльності та фактори, що впливають на рівень концентрації експорту країни. Також було розглянуто методологічний  аспект оцінки складності економіки за допомогою декількох індексів, що дають можливість визначити відносні конкурентні переваги вітчизняного господарства на міжнародних ринках та рівень диверсифікації експортного кошику країни.

По-друге, проаналізовано динаміку та структуру українського експорту товарів, внаслідок чого було виявлено його сировинну спрямованість. Основну частку продукції, що вивозиться, становить сільськогосподарські товари та мінеральні ресурси, що негативно позначається на перспективах стабільного інноваційного розвитку вітчизняних переробних галузей. Досліджено індекси концентрації експорту та складність економіки України, які вказують на низький рівень диверсифікації вітчизняного експортного кошику. Здійснено ABC-аналіз експорту українських послуг закордон. В результаті оцінки структури експортної діяльності, було виділено основні відносні торговельні переваги національної економіки та фактори, що стримують розширення номенклатури експортованої продукції.

В останньому розділі статті сформульовано місце інвестиційного капіталу в процесі збільшення рівня технологічності вітчизняного експортного кошику. Визначено способи активізації венчурного фінансування інноваційних українських стартапів. Також запропоновано інституційні механізми переорієнтації та напрями географічної  диверсифікації експортної діяльності України.

Біографія автора

Дмитро Нагорний, Черкаський державний технологічний університет

студент групи МЕМ-20

Посилання

Іванов Є. І. Теоретичні основи диверсифікації зовнішньої торгівлі. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. Вип. 4(47). С. 17-20. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/47_2018/04.pdf

Harding T., Javorcik, Smarzynska B.. Developing Economies and International Investors : Do Investment Promotion Agencies Bring them Together?. // Policy Research Working Paper; №. 4339. 2007. 52 p.

Elhiraika A., Mbate M. Assessing the determinants of export diversification in Africa. Applied Econometrics and International Development. P.147-162. 2014 Vol. 14 №1. P. 147-162

Kehoe T.J., Ruhl K.J.. How Important Is the New Goods Margin in International Trade?. Journal of Political Economy, 2007. №121(2). P. 358-392.

Зубрицький, А. І. Дослідження порівняльних переваг як бази експортного потенціалу економіки. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. Праць. Одеса: Одеський національний економічний університет, 2015. Вип. 2. (№ 57). С. 61–70. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4744?locale-attribute=uk

Олійник Н. М., Манойленко А. М. Індекс економічної складності як інструмент оцінки рівня розвитку та економічного потенціалу країни. Серія: Review of transport economics and management. Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2020. Вип. 4(20) С. 48-54. URL: http://pte.diit.edu.ua/article/view/213220

Bacchetta M. et al. A Practical Guide to Trade Policy Analysis. Geneva: UNCTAD & WTO, 2012.

Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

The Atlas of economic complexity: веб-сайт. URL: https://atlas.cid.harvard.edu/

Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності. Агросвіт, 2019. Вип. № 19. С. 3–11. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/19_2019/2.pdf

Unit city: веб-сайт. URL: https://unit.city/

Онищенко В., Гужва І. Стимулювання національного експорту. Серія: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 2017. Вип. № 6. С. 33-47. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2017/06(95)/ZT_2017_No6_003.pdf

Лісіца, В. Стимулювання участі малих та середніх підприємств у розвитку та реалізації експортного потенціалу України. Проблеми і перспективи економіки та управління, 2019. Вип. № 3 (19). С. 136-146. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/195713/196057

Тарасенко С.І. Партнерство університетів та бізнесу: форми та перспективи розвитку в умовах підвищення інноваційності економіки. Серія: Економіка і суспільство. Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017. Вип. № 13. С. 302-308. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/49.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті