КОНЦЕПЦІЯ РОЗУМНОГО МІСТА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВІДНОВЛЕННЯ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278792

Ключові слова:

розумне місто, міська інфраструктура, Україна, відновлення, повоєнний період, соціально-економічна ефективність, інновації

Анотація

Метою статті обрано обґрунтування доцільності вибору концепції розумних міст як одного з альтернативних підходів до відновлення економіки України в повоєнний період. Конкретизовано основні питання, що через війну виникнуть у контексті відбудови території України по її закінченню. Обґрунтовано, що однією з дієвих концепцій підвищення конкурентоспроможності певної території є запровадження інновацій та провідних інформаційних технологій в усі сфери життя і побудова на цій основі розумного міста. Розглянуто зміст концепції розумного міста
та її еволюцію у часі. Встановлено, що основними складовими успішної реалізації концепції розумного міста є економіка, мобільність, навколишнє середовище, людський капітал, життєвий потенціал та управління. Деталізовано сутність кожної з шести виокремлених складових. На основі дослідження мети, змісту та найкращих практик реалізації концепції розумного міста в межах таких розвинених міст світу, як Нью-Йорк, Амстердам, Барселона та Шанхай визначено особливості функціонування успішних розумних міст світу та їх найбільш успішні проєкти. З огляду на сучасні світові тенденції у побудові розумних міст та українську геополітичну специфіку сформульовано ключові напрями відбудови українських міст у повоєнний період.

Біографії авторів

Оксана Захарова, Черкаський державний технологічний університет

д-р екон. наук, професор, професор кафедри економіки та управління

Дмитро Козирєв, Черкаський державний технологічний університет

аспірант Ph.D.

Посилання

Scopus. URL: https://www.scopus.com/

Єршова О. Л., Бажан Л. І. Розумне місто: концепція, моделі, технології, стандартизація. Статистика України. 2020. № 2–3. С. 68–77.

Кунанець Н., Мацюк О., Пасічник В., Табачишин Д. Процедури оцінювання рівня «розумності» міста. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2020. Вип. 7. С. 35–41.

Момот Т. В., Мураєв Є. В. Компаративний аналіз зарубіжних практик розвитку розумних міст та можливості їх імплементації в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С. 232–237.

Севастьянов Р. В. Актуальні проблеми розвитку «розумних міст» (smart-city). Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 2. С. 170–175.

Kinelski G. Smart city 4.0 as a set of social synergies. Polish Journal of Management Studies. 2022. № 26 (1). P. 92–106. doi: 10.17512/pjms.2022.26.1.06.

Cheng Z., Wang L., Zhang Y. Does smart city policy promote urban green and low-carbon development? Journal of Cleaner Production. 2002. Vol. 379. doi:10.1016/j.jclepro.2022.134780.

Габрель Т. М. Матеріалізація піраміди Маслоу в архітектурі багатофункціонального комплексу в м. Львові. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. 2015. Вип. 1. С. 88–95.

Захарова О. В., Федоренко Н. А., Деньга Л. М. Потенціал Черкаського регіону у запровадженні технологій смарт-спеціалізації. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси, 2021. Вип. 60. С. 30–40.

Moar J., Bainbridge M. SMART Cities: Market Forecasts, Key Technologies & Environmental Impact 2022-2026. Juniper Research. 2022. URL: https://www.juniperresearch.com/researchstore/healthcare-government/smart-cities-research-report

Amsterdam Smart City. URL: https://amsterdamsmartcity.com

Smart City Strategy. URL: https://www.beesmart.city/en/strategy

Smart City. Info Barcelona. URL: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/tema/smart-city

Barcelona: Showcase of Smart City Dynamics. URL: https://smartcityhub.com/technology-innnovation/barcelona-showcase-smart-city-dynamics/

Arumugam N. What made Shanghai the world’s No.1 Smart City? URL: https://www.citiesforum.org/news/what-made-shanghai-the-worlds-no-1-smart-city/

Yuting Z. Shanghai harnessing 'digital twin' technology to improve city management. URL: https://www.shine.cn/news/metro/2202151932/

A Roadmap to New York for Smart City Solution Providers. Pursue New Markets. Danish cleantech hub. URL: https://industriensfond.dk/wp-content/uploads/2022/02/Access-Cities-Smart-City-Roadmap.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті