ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПОСТКОНФЛІКТНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.69.2023.288376

Ключові слова:

інноваційно-інвестиційний потенціал, організаційно-економічний механізм, підприємство, постконфліктні трансформації, організаційні структури управління, бізнес-процеси

Анотація

На нашу думку, проблематика інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах постконфліктної трансформації досліджена недостатньо, оскільки це нова ситуація та новий стан для вітчизняних підприємств, тому є актуальною та потребує наукового обґрунтування.
Метою статті є обґрунтування вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства в умовах постконфліктної трансформації.
У статті уточнено розуміння структурно-логічної сутності організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства в умовах постконфліктної трансформації під яким запропоновано розуміти таку систему фінансових, технологічних та організаційних рішень, принципів, форм, методів, підходів і органів управління, які дозволяють здійснювати ефективний вплив на інноваційні та інвестиційні бізнес-процеси підприємства. Таке трактування визначення, на відміну від існуючих, дозволяє включати у систему зв’язків (яку традиційно при розгляді організаційно-економічного механізму науковці деталізували лише через призму економічних та організаційних елементів) принципово нові технологічні рішення, які є необхідними саме в змінених умовах підприємництва; також, забезпечення інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства (під яким розуміємо можливості для ефективного залучення всіх видів ресурсів (матеріально-технічних, фінансових, наукових, дослідницьких, інформаційних, інтерфейсних, кадрових тощо) для успішної його діяльності) у визначенні конкретизоване у інноваційних та інвестиційних бізнес-процесах, що надає можливість уточнити й у подальшому формалізувати таку діяльність.
Уточнено структурні елементи схеми організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства в умовах постконфліктної трансформації, що дозволяє формалізувати процес розроблення/ удосконалення механізму та впроваджувати у подальшому його на різних видах підприємств.

Біографії авторів

Ольга Кудріна, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування

Юлія Івченко , Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

старший викладач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Посилання

Denisenko, M.P., Brodyuk, I.V., & Stashenyuk, D.G. (2016). Basic provisions for the formation of investment and innovation strategy of enterprise. Investments: practice and evidence. No. 22. (pp. 17-20). URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2016/6.pdf

Dovgan, L.E., & Dudukalo, G.O. Formation of an organizational and economic mechanism for effective enterprise management. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evkpi/2012/6MO/41.pdf.

Pogorila, I.I., & Kovalchuk, N.O. (2013). Characteristics of the innovation and investment potential of industrial enterprises in the Chernivtsi region. Effective Economics. No. 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1984

Kret, I.Z., & Petrushka, T.O. (2018). A mechanism for forming the innovative potential of the enterprise and infusing it with machine-building products. Economy and marriage. Vip. No. 15. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/23.pdf

Polozova, T.V. (2017). Organizational and economic mechanism for managing innovation and investment capabilities of enterprises. Scientific newsletter of the International Humanitarian University. No. 1. 126-131. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/29.pdf

Radzivilo, I.V. (2012). The mechanism for forming the innovative potential of industrial enterprises: structuring and identification of elements. Effective Economics. No. 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1295

Savchuk O.V. (2003). Organizational and economic mechanism of innovative development of a great company: abstract. dis. ... doc. ekon. Sciences: spec. 06/08/01 “Economy, organization and management of enterprises.” Donetsk: NAS of Ukraine, Institute of Economics. industry, 32 p.

Tirinov, A.V. (2015). The richness of assessing the organizational and economic mechanism to improve the efficiency of enterprise activities/development management.. No. 2 (180). 71-74.

Marchenko, V.M., & Tsvirkun, A.S. System for managing innovative potential in industrial enterprises. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108725/103673

Tisko, M.M. (2017). The innovative potential of enterprise is the basis of its development. Azov Economic Newsletter. VIP. 3(03). 54-58. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/3_03_uk/14.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Номер

Розділ

Статті