№ 60 (2021)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 60. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №10 від 15.03.2021 р. 

Опубліковано: 2021-04-19

Весь випуск

Статті