Том 2, № 41 (2016)

Зміст

Статті

Обоснование императивов решения глобальной продовольственной проблемы
Надежда Стежко
Іmpact of innovation on economic growth in the Baltic Sea region (by way of example of studies for Latvia and Denmark)
Ataul Karim Rukon
КОНСТРУКЦИОНИЗМ В КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сергей Александрович Смирнов, Роман Анатольевич Павлов
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ
Ганна Дугінець
Конкурентні переваги підприємств переробної галузі в умовах економічної кризи
Валерій Бондаренко
Теоретичні основи формування механізму маркетингу підприємства
Поліна Сокол
Aктивізація розвитку гірських територій регіону
Наталія Паламарчук
Формування інноваційного потенціалу регіону
Олена Баніт
Еволюція наукових поглядів та концепцій формування і підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу
Людмила Мартинова
Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення
Людмила Бондаренко
Conceptual foundations of innovation clusters development
Katherine Andreeva
Convergent institutional mechanisms of the system of property as the basis of a single mechanism of the capital’s functioning formation
Olga Minochkina
Особливості торгової інтеграції в країнах АСЕАН
Дарина Марущак
Програми розвитку бізнес-інкубаторів в Україні
Ярослава Заріцька
Управління конкурентоспроможністю підприємств у системі національного господарства
Ірина Парфенчук
Глобальне партнерство як нова парадигма регіонального розвитку
Юлія Ткаченко