Том 1, № 44 (2017)

Зміст

Статті

Роль державного регулювання у процесі забезпечення економічної безпеки ринку страхових послуг України PDF
В М Андрієнко, Роман Васильович Кобко 5-15
Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації стратегії розвитку фінансового сектору економіки України PDF
Олена Олексіївна Гончаренко 15-26
Інституційні аспекти трансформації спільної транспортної політики ЄС PDF
Марія Миколаївна Відякіна 26-35
Підтримка розвитку ринку електроенергії України: бізнес-акселерація та регіональні інноваційні проекти PDF
Даніїл Вікторович Гулак 35-42
Потенціал модернізації як базис ефективного соціально-економічного розвитку країни в контурі відтворювальних процесів PDF
Тарас Вадимович Пепа, Людмила Григорівна Чернюк 42-50
Модернізація освіти в контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) PDF
Олена Василівна Гаращук 50-57
Форми фінансової взаємодії держави і бізнесу в інфраструктурних проектах PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Катерина Василівна Іоненко 57-66
Аналіз проблем підвищення інноваційної сприйнятливості суб’єктів енергетичної галузі до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики PDF
Тетяна Юріївна Кісіль, Віталій Володимирович Скрипник 66-74
Теоретичні засади кластерної економіки як інструменту інноваційного розвитку PDF
Олена Олександрівна Плаксюк 74-80
Впровадження системи енергоменеджменту на промисловому підприємстві PDF
Ярослав Володимирович Крутогорський 80-88
Управлінські технології стимулювання малого й середнього бізнесу в Черкаському регіоні PDF
Оксана Вікторівна Якушева 88-96