№ 51 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Зміст Content

Зміст

Статті

ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS, UNIVERSITIES AND UKRAINIAN INNOVATION POLICY PDF (English)
Olena Kolomytseva, Sergey Porev
ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Володимирівна Захарова
KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS AND THE COGNITIVE GAPS PROBLEM PDF (English)
Sergey Porev
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ PDF
Наталія Олександрівна Андрусяк
НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Вікторія Вікторівна Опалько
СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ PDF
Олена Вікторівна Вартанова, Олена Віталіївна Коломицева
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Наталія Олегівна Кондратенко, Марина Миколаївна Новікова, Марина Костянтинівна Гнатенко
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ СЛОБОЖАНСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Лариса Володимирівна Оболенцева
БЕНЧМАРКІНГ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Тетяна Леонідівна Мостенська, Антон Валерійович Сова
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ У РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
Андрій Володимирович Пехник, Юрій Іванович Присяжнюк
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЕТАПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ PDF
Андрій Іванович Боровий