DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.46.2017.112125

ДЕСТРУКТИВНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Андрій Васильович Шевчук

Анотація


В статті розглянуто перелік деструктивних факторів, які становлять перешкоду розвитку цифрової економіки в Україні. Серед основних є визначено такі фактори як: використання нелегального програмного забезпечення, недотримання прав інтелектуальної власності, слабка реакція державних інститутів на світові фінансові ініціативи та виклики, серед яких є впровадження та використання криптовалют. Визначено їх основний негативний вплив, який полягає в: ризиках ведення бізнесу з використанням ІТ, вразливостях фінансових операцій та створення нових ініціатив та проектів, важкість розвитку нових бізнес-проектів та починань через незахищеність від копіювання то повторення, зниження конкурентоздатності сфер економіки. Окреслено основні заходи подолання негативного впливу цих факторів, серед яких: підвищення витрат на мережеву та комп’ютерну безпеку; підготовка спеціалістів за напрямками ІТ, управління та комп’ютерної і мережевої безпеки, своєчасне реагування державних інституцій на цифрові ініціативи, розробка відповідного законодавства.


Ключові слова


цифрова економіка; криптовалюти; деструктивні фактори ІТ

Повний текст:

PDF

Посилання


Кіт Л. З. Еволюція мережевої економіки / Л. З. Кіт // Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки. – 2014. – № 3. – Т. 2. – С. 187-194.

Коляденко С. В. Цифрова економіка : передумови та етапи становлення в Україні та світі / Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2016, № 6, с.105-110.

Малик І. П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні / І. П. Малик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. –2013. – Випуск 1 (14). – С. 25-34.

2017 Special 301 Report. Office of the United States Trade Representative. 2017. 74 p.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 року №3792-XII: Законодавство України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення»: Постанова Верховної Ради України від 15.03.2012 року №4538-VI: Законодавство України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4538-17

Глушков В.О. Про проект концепції стратегії реалізації державної політики щодо боротьби з кіберзлочинністю в Україні / В.О. Глушков, К.І. Бєляков, С.О. Орлов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2002. – №5. – С. 99-105.

Brenig C, Accorsi R, Müller G. Economic analysis of cryptocurrency backed money laundering. In: Proceedings of the twenty-third European conference on information systems (ECIS 2015), Münster, Germany. 2015. 19 p.

Bitcoin is an innovative payment network and a new kind of money. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bitcoin.org

CryptoCurrency Market Capitalizations. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://coinmarketcap.com/
p-ISSN 2306-4420