DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.46.2017.112128

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Віра Олексіївна Шпильова

Анотація


В статті проаналізовано особливості управління фінансовими ресурсами в умовах пошуку шляхів виходу із кризи, висвітлено основні особливості оптимізації структури капіталу в контексті антикризового управління. Автором проаналізовано підходи до формування оптимальної структури капіталу підприємства із врахуванням нормативів фінансової стійкості, достатності капіталу та автономії, а також з позиції виходу з кризи та перспективи подальшої діяльності. Обґрунтовано потребу пошуку новітніх способів та напрямки основних джерел фінансування підприємства в умовах подолання кризи виробництва. В статті розглянуто передумови та фактори ефективного формування капіталу в умовах кризи підприємства та способи диверсифікації ризику низької фінансової стійкості. В статті автором обґрунтовано та окреслено основні способи досягнення балансу інтересів різних зацікавлених сторін, оскільки за умов ринкових відносин зростає значення удосконалення порядку формування і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва.


Ключові слова


антикризове управління; зобов’язання; капітал; фінансова стійкість; фінансові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Petyk M.I. Optymizatsiya struktury dzherel finansovykh resursiv pidpryyemstv Ukrayiny / M.I. Petyk // [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: oaji.net/articles/2014/1555-14189039.pdf.

Yurynets' V.Ye. Teoretyko-ihrova otsinka tendentsiy sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku derzhavy / V.Ye.Yurynets' // Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya Ekonomika. – 2005. – Vyp. 34. – s. 41-47.

Van Khorn Dzh.K. Osnovy upravlenyya fynansamy: per. s anhl. / Dzh.K. Van Khorn // hlav. red. seryy Ya.V. Sokolov. – M.: Fynansy y statystyka, 2003. – 800s.

Savchuk V.P. Praktycheskaya entsyklopedyya. Fynansovyy menedzhment / V.P. Savchuk. – K.: Yzd. dom «Maksymum», 2005. – 884s.

Finansovo-ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi: kolektyvna nauk. monohrafiya pid zah. red. Ya.V.Belins'koyi. – K.: Natsional'na akademiya upravlinnya, 2008. – 212 .

Vynohradnya V.M. Antykryzove finansove upravlinnya pidpryyemstvom v suchasnykh umovakh. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https:// cyberleninka.ru/article/Fantikrizove-finansove-upravlinnya-pidpriemstvom-v-suchasnih-umovah.pdf.

Andrushchak Ye.M. Diahnostyka bankrut·stva ukrayins'kykh pidpryyemstv / Ye.M. Andrushchak // Finansy Ukrayiny. – 2007. – #2. – s.46-49.

Stefanenko M.M, Zastosuvannya metodolohichnoho instrumentariyu kontrolinhu v finansovomu upravlinni vitchyznyanykh pidpryyemstv / M.M. Stefanenko // Finansy Ukrayiny. – 2007. - #5. – s.144-145.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Віра Олексіївна Шпильова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420