DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.46.2017.112128

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Віра Олексіївна Шпильова

Анотація


В статті проаналізовано особливості управління фінансовими ресурсами в умовах пошуку шляхів виходу із кризи, висвітлено основні особливості оптимізації структури капіталу в контексті антикризового управління. Автором проаналізовано підходи до формування оптимальної структури капіталу підприємства із врахуванням нормативів фінансової стійкості, достатності капіталу та автономії, а також з позиції виходу з кризи та перспективи подальшої діяльності. Обґрунтовано потребу пошуку новітніх способів та напрямки основних джерел фінансування підприємства в умовах подолання кризи виробництва. В статті розглянуто передумови та фактори ефективного формування капіталу в умовах кризи підприємства та способи диверсифікації ризику низької фінансової стійкості. В статті автором обґрунтовано та окреслено основні способи досягнення балансу інтересів різних зацікавлених сторін, оскільки за умов ринкових відносин зростає значення удосконалення порядку формування і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва.


Ключові слова


антикризове управління; зобов’язання; капітал; фінансова стійкість; фінансові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Петик М.І. Оптимізація структури джерел фінансових ресурсів підприємств України / М.І. Петик // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www:oaji.net/articles/2014/1555-14189039.pdf.

Юринець В.Є. Теоретико-ігрова оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку держави / В.Є.Юринець // Вісник Львівського університету. Серія Економіка. – 2005. – Вип. 34. – с. 41-47.

Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: пер. с англ. / Дж.К. Ван Хорн // глав. ред. серии Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 800с.

Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В.П. Савчук. – К.: Изд. дом «Максимум», 2005. – 884с.

Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізації: колективна наук. монографія під заг. ред. Я.В.Белінської. – К.: Національна академія управління, 2008. – 212с.

Виноградня В.М. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// cyberleninka.ru/article/Fantikrizove-finansove-upravlinnya-pidpriemstvom-v-suchasnih-umovah.pdf.

Андрущак Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств / Є.М. Андрущак // Фінанси України. – 2007. – №2. – с.46-49.

Стефаненко М.М, Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств / М.М. Стефаненко // Фінанси України. – 2007. - №5. – с.144-145.
p-ISSN 2306-4420