DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.46.2017.112130

ЕКОНОМІЧНА НАУКА, ПРАКТИЧНА МУДРІСТЬ І ФЕНОМЕН ПАРАНАУКИ

Сергій Миколайович Порев

Анотація


У статті окреслено наявність проблеми недостатньої ефективності системи науки, технологій та інновацій України, що підтверджено дослідженнями закордонних та вітчизняних фахівців. Показано, що проблемою залишається підвищення якості та результативності економічного пізнання в Україні, що підтверджується аналізом публікацій та цитувань у наукометричній системі Скопус.

Розглянуто питання визначення економічного пізнання як науки про ситуативно залежні закономірності, мистецтва риторики та практичної мудрості «фронесис». Проаналізовано сучасні концепції паранауки і показано їх сумісність із версіями економічного пізнання, що можуть виникати у випадку когнітивних деформацій, які мають соціально-економічні, організаційно-методичні та нормативно-правові причини у країнах, що знаходяться на стадії реформування.

Запропоновано оригінальний метод аналізу використання цитованих джерел у дослідницьких статтях, що визначає чотири типи цитувань та процедуру виявлення неповноти обґрунтованості матеріалу, його недосконалості.

Із використанням методу проведено аналіз 15-ти статей вітчизняних авторів у трьох українських економічних журналах на предмет оцінки повноти використання світового доробку цитованих джерел, опублікованих мовами країн Євросоюзу. Показано, що представлений у більшості з цих статей когнітивний продукт може бути кваліфіковано не як науковий чи паранауковий, а як «парафронесис», що є наслідком обмеженого використання сучасних закордонних публікацій, відсутністю доведення новизни одержаних результатів, зокрема на основі порівнянь із аналогами та прототипами. Феномен  «парафронесис» введено як неповну, не повністю обґрунтовану версією практичного знання «фронесис» Аристотеля. У статті запропоновано оригінальний підхід щодо введення поняття «парафронесис» у розвиток напрацювань М.Манера, Н.Шекеля і П.Спікера. Предметом подальших досліджень може бути уточнення складових соціогуманітаргного пізнання в умовах когнітивних деформацій.


Ключові слова


економіка; наука; паранаука; пізнання; дослідження; публікація; цитування; методологія; практика; фронесис

Повний текст:

PDF

Посилання


Klincewicz, K. (2015). Stairway to Excellence Country Report: POLAND. (European Commission, JRC Science and Policy Report, Ed.: N.Harrap). Luxembourg: Publications Office of the EU.

Chang, H. (2016). Peer review of the Ukrainian research and innovation system (Horizon 2020 Policy Support Facility). Luxembourg: Publications Office of the EU.

Scimago Journal & Country Rank, 2017. – [Electronic resource]. – Mode of access: http:http://www.scimagojr.com/

Porev, S.M. (2016). Shliakh nauky universytetu [The Way of University Science]. / S.M.Porev & I.V.Sandyga. – Kyiv: Khimdzhest. – 112 р. [in Ukrainian].

Hausman, D. M. (2013). «Philosophy of Economics», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.). – [Electronic resource]. – Mode of access: http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/economics/

Backhouse, R. & Medema, S. (2009). The Definition of Economics. Journal of Economic Perspectives, 23(1): 221–33.

Robbins, L. C. (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London: Macmillan.

Samuelson, P. A. & Temin P. (1976). Economics. 10th ed. New York: McGraw Hill.

Aristotle. The Nicomachean Ethics/Aristotle; translated by D. Ross; revised by L.Brown. - Oxford University Press Inc., New York, 2009. - xliii+277р.

Spicker, P. (2016). Economics as practical wisdom. Real-world economics review, issue no. 75. - P.113-125.

Keynes, K. M. (1938) Letter of 4 July 1938 to R. F. Harrod, reprinted in The Collected Writings of John Maynard Keynes, 14 (1973), ed. by D. Moggridge, London, Macmillan.

Hayek, F.A. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, 35(4), P.519-530.

Davidson, P. (2012) Is economics a science? Should economics be rigorous? Journal of Post Keynesian Economics, issue no. 59.

Focardi, S.M. (2015). Is economics an empirical science?If not, can it become one? Frontiers in Applied Mathematics and Statistics July 2015 | Volume 1 | Article 7

Colander, D. & Kupers, R. (2014). Complexity and the art of public policy: solving society’s problems from the bottom up. Princeton University Press.

McCloskey D.N. (1998). The rhetoric of economics/D.N. McClosKey. – The University of Wisconsin Press, Second ed. – 248 p.

Rubinstein, A. (2017). Comments on Economic Models, Economics, and Economists: Remarks on Economics Rules by Dani Rodrik / Journal of Econ. Literature, 55(1). – P.162–172.

Feyerabend, P. (1993) Against method. Third edition. London, UK: Verso.

Mahner M. (2007). «Demarcating Science from Non-Science». In Handbook of the Philosophy of Science: General Philosophy of Science – Focal Issues, Theo Kuipers (ed.), Amsterdam: Elsevier. – p. 515-575.

Shackel, N. (2013). «Pseudoscience and Idiosyncratic Theories of Rational Belief». In Philosophy of pseudoscience, M.Pigliucci and M.Boudry (eds.). - P. 427–438.

Lacatos I. (1978). The methodology of scientific research Programmes. Cambridge University Press. – 257 p.

Scientific journal «Marketing and management of innovations», 2017, №2 - Available at http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2017/2

Journal «Actual problems of economics», 2017, № 6. - Available at http://eco-science.net/

Naukovyі zhurnal «Ekonomika. Menedzhment. Biznes», 2017, № 2 (20). - Available at http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Schöpfe, J. (2011) Towards a Prague Definition of Grey Literature. Dans Proceedings—Twelfth International Conference on Grey Literature: Transparency in Grey Li-terature. Grey Tech Approaches to High Tech Issues, Prague, 6-7 Dec. 2010, sic_00581570, Version 1— 31 Mar 2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Сергій Миколайович Порев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420