DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206253

ОНЛАЙН-АУКЦІОН ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ АВТОМОБІЛІВ З ПРОБІГОМ

Ivan V. Brusko, Maxym V. Redchyts

Анотація


У статті досліджено сутність онлайн-аукціону як середовища просування товарів через технологію електронної комерції, що швидко розвивається і змінюється. Метою статті визначено дослідження теоретичних питань, пов’язаних з виявленням особливостей функціонування онлайн-аукціонів для стимулювання продажів автомобілів з пробігом. Об’єктом дослідження є процеси, що відбуваються в середовищі електронної торгівлі. Визначено основні принципи формування бізнес-моделі онлайн-аукціону, розглянуто основні типи аукціонів, а саме: стандартний, голландський, аукціон одночасної пропозиції, аукціон закритих пропозицій та подвійний. Розкрито переваги та недоліки онлайн-аукціонів у процесі проведення торгів. Визначено групи аукціонів в Україні. Досліджено процес продажу автомобілів з пробігом на аукціоні та описано його основні етапи. У статті на основі досвіду спеціалізованої міжнародної компанії «АЛД Автомотів Україна» (ALD Automotive Ukraine) проаналізовано діяльність онлайн-аукціону для продажу автомобілів з пробігом, а також визначено сильні (доступ до повної інформації, наявність найпотужніших інструментів підбору автомобіля за технічними характеристиками, зменшення витрат, пов’язаних з рекламною кампанією, повна автоматизація процесу обслуговування потенційних клієнтів, підтримка зворотного зв’язку з клієнтом, швидке інформування партнерів і клієнтів щодо нових послуг, відсутність корупційних схем, післяпродажна підтримка та вирішення спірних питань тощо) та слабкі (часта відсутність можливості для покупця оглянути автомобіль особисто, можлива довготривала доставка товару і т. д.) сторони застосування онлайн-аукціонів для стимулювання продажів автомобілів з пробігом.


Ключові слова


електронна комерція; онлайн-аукціон; стимулювання продажів; автомобілі з пробігом

Повний текст:

PDF

Посилання


Savinov, Yu. A., Alymov, M. O. (2010). Internet auctions in international trade. Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik, no. 4, pp. 33–45 [in Russian].

Bereza, A. M., Kozak, I. A., Levchenko, F. A. (2004). Electronic commerce. Kyiv: KNEU, 108 p. [in Ukrainian].

Vinarik, L. S., Shchedrin, A. N., Vasilieva, N. F. (2003). Online electronic market: formation, problems. Donetsk: IEP NAN Ukrayiny, 176 p. [in Russian].

Halochkin, O. V., Halochkina, O. O. The state of e-commerce in Ukraine: realities and prospects. Available at: http://bsfa.edu.ua/files/konf/22032013/s5/Halochkin.pdf.

Vekshinsky, A., Tyvin, L. (2012). Internet marketing as a new direction in the modern concept of interaction marketing. Tehniko-tehnologicheskie problemy servisa, no. 2 (20), pp. 102–108 [in Russian].

Lyashenko, G., Motkalyuk, R. (2013). Internet marketing and its tools. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy (ekonomika, pravo), no 3, pp. 59–65 [in Ukrainian].

simple steps to increase e-commerce sites conversion in 2017–2018. Available at: https://www.plerdy.com/en/blog/30-steps-for-increase-conversion.

Vasilyev, Yu. Yu. (2017). E-commerce as a tool for promotion of goods in the home appliances market. Internauka: Int. sci. journ., no 1 (23), vol. 2, pp. 29–34 [in Ukrainian].

Official site eBay Inc. History. Available at: http://www.ebayinc.com/list/milestones.

Fedorychak, V. E-commerce in Ukraine 2018: facts, figures and interesting statistics. Available at: https://ag.marketing/elektrona-komerciya-v-ukraini-2018/.

Description of the project. Internet auction. AMB Group. Available at: http://istway.kiev.ua.

ALD carmarket. Available at: https://aldcarmarket.com.ua/pro-ald-automotive.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Савинов Ю. А., Алымов М. О. Интернет-аукционы в международной торговле. Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 4. C. 33–45.


Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А. Електронна комерція. Київ: КНЕУ, 2004. 108 с.


Винарик Л. С., Щедрин А. Н., Васильева Н. Ф. Онлайновый электронный рынок: становление, проблемы. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2003. 176 с.


Галочкін О. В., Галочкіна О. О. Стан електронної торгівлі в Україні: реалії та перспективи. URL: http://bsfa.edu.ua/files/konf/22032013/s5/Halochkin.pdf.


Векшинский А., Тывин Л. Интернет-маркетинг как новое направление в современной концепции маркетинга взаимодействия. Технико-технологические проблемы сервиса. 2012. № 2 (20). С. 102–108.


Ляшенко Г., Моткалюк Р. Інтернет-маркетинг та його інструменти. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2013. № 3. С. 59–65.


30 простих кроків для підвищення конверсії сайтів електронної комерції в 2017–2018 році. URL: https://www.plerdy.com/ua/blog/30-steps-for-increase-conversion.


Васильєв Ю. Ю. Електронна комерція як інструмент просування товарів на ринку побутової техніки. Интернаука: междунар. науч. журн. 2017. № 1 (23), 2 т. С. 29–34.


Официальный сайт eBay Inc. История. URL: http://www.ebayinc.com/list/milestones.


Fedorychak Volodymyr. Електронна комерція в Україні 2018: факти, цифри та цікава статистика. URL: https://ag.marketing/elektrona-komerciya-v-ukraini-2018/.


Описание проекта. Интернет-аукцион. Группа компаний AMB Group. URL: http://istway.kiev.ua.


ALD carmarket. URL: https://aldcarmarket.com.ua/pro-ald-automotive.

Copyright (c) 2020 Ivan V. Brusko, Maxym V. Redchyts

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420