DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206258

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Alla A. Tkachenko, Yana V. Podzigun, Yulia М. Kulyk

Анотація


Аналізуючи успішність українських підприємств, можна зробити висновки, що вони є не досить стійкими. Загалом причиною такого явища є низький рівень структури капіталу, а також невміння володіти оборотними коштами. Також найважливішою складовою фінансового стану є витрати. Адже витрати формують обіг, задля реалізації необхідний вклад, а вклад, в свою чергу, – це понесені витрати.

Фінансовий стан підприємства має бути постійно на контролі, адже його аналіз вказує навіть на попередження майбутніх неприємностей.  Фінансовий стан напряму залежить від результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. Фінансовий стан підприємства включає такі елементи його економічної діяльності, як, зокрема, прибутковість, грамотне розміщення основних і оборотних засобів, наявність власних фінансових ресурсів, платоспроможність, ліквідність.

Визначено головні завдання пошуку шляхів удосконалення фінансового стану, якими є: пошук оптимального співвідношення власного та позикового капіталу; забезпечення мінімального фінансового ризику та максимальної рентабельності власного капіталу; оптимізація ліквідності підприємства; створення системи заходів, спрямованих на зменшення фінансових зобов’язань; збільшення грошових активів; оптимізація збутової політики; запобігання фінансовій кризі.

Задля відтворення необхідних для підприємства шляхів удосконалення фінансового стану воно має бути оснащене кваліфікованими працівниками, а також проводити систематичне оцінювання діяльності. Рекомендується мати в штаті фінансового консультанта, якщо підприємство не може дозволити собі фінансовий відділ.


Ключові слова


фінансовий стан; підприємство; прибуток; планування; порівняння; аналіз; оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Buhay, V. Z., Omelʹchenko, V. M (2008). Analysis and assessment of the financial stability of the enterprise. Derzhava ta rehiony, no. 1, pp. 34–39 [in Ukrainian].

Horodynsʹka, D. M. (2008). Economic stability of the enterprise. Aktualni problemy ekonomiky, no. 10 (42), pp. 141–146 [in Ukrainian].

Hrabovetsʹkyy, B. Ye. (2013). Economic analysis: textbook. Vinnytsya: VNTU [in Ukrainian].

Ilʹchenko, O. S., Nyzʹkov, O. P., Khaustov, V. V. (2006). Mathematical model of financial condition based on a system of balance equations. Ekonomist, no. 1, pp. 38–41 [in Ukrainian].

Obushchak, T. A. (2009). The essence of the financial condition of the enterprise. Aktualni problemy ekonomiky, no. 9, pp. 92–100 [in Ukrainian].

Rudnytsʹka, O. M., Bilenska, Ya. R. (2009). Ways to improve the financial condition of Ukrainian enterprises. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", no. 649: Lohistyka, pp. 132–138 [in Ukrainian].

Smachylo, V. V., Budnykova, Yu. V. (2008). Assessment of financial stability of enterprises. Ekonomichnyi prostir, no. 20/2, pp. 35–40 [in Ukrainian].

Karpenko, H. V. (2010). Ways to improve the financial condition of the enterprise. Ekonomika derzhavy, no. 1, pp. 61–62 [in Ukrainian].

Frydynskyi, V., Plotnikov, V., Derevianko, A. (2011). Financial rehabilitation of the enterprise. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», no. 8, pp. 79–83 [in Ukrainian].

Cherep, A. V., Kyrychenko, L. A. (2008). Problems of determining the financial condition of enterprises in a financial crisis. Derzhava ta rehiony, no. 6, pp. 233–236 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бугай В. З., Омельченко В. М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства. Держава та регіони. 2008. № 1. С. 34–39.

Городинська Д. М. Економічна стійкість підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 10 (42). С. 141–146.
Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2013.

Ільченко О. С., Низьков О. П., Хаустов В. В. Математична модель фінансового стану на основі системи балансових рівнянь. Економіст. 2006. № 1. С. 38–41.

Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 9. С. 92–100.

Рудницька О. М., Біленська Я. Р. Шляхи покращання фінансового стану українських підприємств. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2009. № 649: Логістика. С. 132–138.

Смачило В. В., Будникова Ю. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств. Економічний простір: зб. наук. праць. 2008. № 20/2. С. 35–40.

Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства. Економіка держави. 2010. № 1. С. 61–62.

Фридинський В., Плотніков В., Дерев’янко А. Фінансова санація підприємства. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2011. № 8. С. 79–83.

Череп А. В., Кириченко Л. А. Проблеми визначення фінансового стану підприємств в умовах фінансової кризи. Держава та регіони. 2008. № 6. С. 233–236.

Copyright (c) 2020 Alla A. Tkachenko, Yana V. Podzigun, Yulia М. Kulyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420