ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278759

Ключові слова:

підприємство морського транспорту, порт, Адміністрація морських портів України, управління, морська адміністрація

Анотація

В статті розглянуто процес управління підприємствами морського транспорту України. Зроблено акцент на діяльності Адміністрації морських портів України. Визначено, що у сучасних умовах господарювання набуває актуальності процес удосконалення функціонування адміністрацій морських портів, які є складовою транспортної інфраструктури економіки держави, в зв’язку з чим морські порти є об’єктом пильної уваги з боку органів державної влади, а їх ефективне функціонування є об’єктом наукових досліджень як в Україні, так і у світі. В статті досліджено досвід управління портами країн: США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Румунії, Болгарії та країн Балтії. Запропоновано удосконалення функцій Адміністрації морських портів нашої держави, спрямованих на підвищення рівня конкурентоспроможності портів: допомога у створенні сприятливого конкурентного середовища між портами та підприємствами, що є частиною портової інфраструктури; удосконалення існуючої нормативно-правової бази; удосконалення рівня фінансування інфраструктури портів; застосування діджиталізації; удосконалення інституційної структури та соціально-економічного клімату портів; заходи, які можуть бути спрямовані на підвищення рівня ефективності та результативності портів; заходи, які можуть бути спрямовані на підвищення рівня іміджу портів як одного з основних факторів його конкурентоспроможності.

Біографія автора

Олена Вольська, Херсонська державна морська академія

доктор наук з державного управління, професор

Посилання

Адміністрація морських портів України. URL: http://www.uspa.gov.ua/

Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія / О. М. Кібік, О. П. Подцерковний, Ю. З. Драпайло та ін.; за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2014. 442 с.

Крыжановский С. В. Морские торговые порты Украины в рыночных условиях: монография. Одесса: Астропринт, 2008. 184 с.

Сударев В. А. Маркетингові та виробничі чинники ефективної діяльності морського порту. Методи та засоби управління розвитком транспортних систем. 2013. Вип. 1. С. 81–94.

Ківалов С. В. Адміністрація морських портів України: чи не зайва структура? Lex portus. 2017. № 2 (4). С. 5–20.

Дем’янченко А. Г. Державно-приватне партнерство в морській портовій галузі. Прометей. 2013. № 1. С. 206–211.

Драпайло Ю. З. Правова природа зводу звичаїв морського порту. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 66. С. 463–469.

Stopford M. Maritime Economics. Second edition. Taylor & Francis e-Library, 2003. 562 p. URL: http://anzaliport.pmo.ir/pso_content/media/digitallibrary/2013/4/book15/15.p

Alderton P. M. Sea Transport Operation and Economics. London and Sunderland, 1993. 123 p.

Alternative Port Management Structures and Ownership Models. World Bank Port Reform Tool Kit. URL: http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/03_TOOLKIT_Module3.Pdf (дата звернення: 16.10.2022).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: міжнародний документ від 27.06.2014. (редакція від 30.11.2015). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page

Про створення Державної адміністрації морського транспорту України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 січ. 1992 р. № 4. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4-92-%D0%BF

Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лют. 2015 р. № 103. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103-2015-%D0%BF

Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 верес. 2017 р. № 1095. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF#Text

European Maritime Safety Agency. An overview of the 29 European maritime administrations. URL: http://www.emsa.europa.eu/overview-maritimeadministrations/download/1031/621/23.html

Borland C. US Coast Guard and MARAD Efforts. Coast Guard Journal of Safety & Security at Sea - Proceedings of the Marine Safety & Security Council. 72.3.

Danube transport programme. URL: https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/27/24868def3d721d2101172f28b0c53a97b63de404.pdf

Коба В. Г., Гладка І. В. Стан ринку перевезень водним транспортом України та шляхи його стабілізації. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua

Alderton P. M. Sea Transport Operation and Economics. London and Sunderland,1993. 123 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті