СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ УРБАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ SMART-ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278778

Ключові слова:

стан урбанізму, тенденції та наслідки урбанізації, smart-економіка, smart-місто, чисельність та питома частка міського населення

Анотація

Стаття присвячена діагностиці стану урбанізму та тенденцій урбанізації в світі, в окремих його регіонах та в Україні. Встановлено етимологію терміна «smart» та особливості сучасних наукових підходів до його тлумачення. Досліджено взаємозв’язок та відмінність понять «урбанізм» та «урбанізація»: урбанізація розглядається як процес просторової еволюції суспільства за рахунок зростання міського і скорочення сільського населення та процес переходу від сільського до міського способу життя; урбанізм визначається як досягнутий рівень розвитку міст та міського середовища в цілому, що віддзеркалює вплив стану міського середовища на життя людей і взаємозв'язок між людьми та міськими територіями. Терміни «урбанізм» та «урбанізація» використано для позначення параметрів, що характеризують відповідно стан об’єкта дослідження на певний момент часу та зміну його стану в часі. Рівень урбанізму і тенденції урбанізації в світі, окремих країнах і регіонах світу, в Україні та її регіонах діагностовано за показником частки міського населення в загальній кількості населення територій та за результатами аналізу тенденцій його динаміки. Зроблено висновок, що процеси формування smart-економіки та smart-суспільства пов'язані з процесами урбанізації, оскільки міста є важливими центрами концентрації ресурсів, технологій, інновацій та інфраструктури; у той же час урбанізація повинна розглядатися у контексті сталого розвитку, що передбачає збереження природних ресурсів та охорону довкілля, щоб забезпечити збалансований соціально-економічний розвиток урбанізованих територій.

Біографія автора

Дмитро Артьомов, Черкаський державний технологічний університет

аспірант Ph. D.

Посилання

A comparative study on the characteristics of the urbanization processes between China and India from 1992 to 2013 using DMSP-OLS NTL images / G. Sun, M. Zhang, J. Fan et al. Journal of the Indian Society of Remote Sensing. 2021. Vol. 49. No. 12. Р. 3059–3070. URL: DOI: 10.1007/s12524-021-01443-1.

Digital and economic transformations for sustainable development promotion: A case of OECD countries / L. Melnyk, O. Kubatko, V. Piven et al. Environmental Economics. 2021. No. 12 (1). Р. 140–148. DOI: 10.21511/ee.12(1).2021.12.

Taiwo Onifade S., Gyamfi B. A., Haouas I., Bekun F. V. Re-examining the roles of economic globalization and natural resources consequences on environmental degradation in E7 economies: Are human capital and urbanization essential components? Resources Policy, Elsevier. 2021. Vol. 74 (C). DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102435.

Vogler J. B., Vukomanovic J. Trends in United States human footprint revealed by new spatial metrics of urbanization and per capita land change. Sustainability. 2021. No. 132. URL: https://doi.org/10.3390/su132212852

Hsu W.-T., Ma L. Urbanization policy and economic development: A quantitative analysis of China's differential Hukou reforms. Research Collection School of Economics. 2020. P. 1–53. URL: https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2366

Mapping of smart economy research themes: A nine-year review / A. Purnomo, A. V. Dian Sano, H. Nindito at al. International Conference on ICT for Smart Society (ICISS). Bandung, Indonesia. 2021. P. 1–7. DOI: 10.1109/ICISS53185.2021.9533229.

Młynarzewska-Borowiec I. Does implementation of the smart growth priority affect per capita income of EU countries? Empirical analysis for the period 2000-2017. Journal of the Knowledge Economy. Springer; Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET). 2021, Vol. 12 (3). P. 1345–1366. DOI: 10.1007/s13132-020-00670-0.

Васильєва О. І., Васильєва Н. В. Концептуальні засади впровадження smart-технологій сталого розвитку територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 86–89.

Pleshkanovska A. Innovation-based city as a result of the evolution of the smart city spatial organization. Science and Innovation. 2021. No. 17 (6). P. 110–122. DOI: 10.15407/scine17.06.110.

Касич А. О., Федоряк Р. М., Собяніна А. П. Інноваційна технологія "Smart city" як механізм покращення рівня життя в сучасному місті. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 27 (1). С. 50–54.

Saber O., Mazri T. Smart City security issues: the main attacks and countermeasures. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XLVI-4/W5-2021. The 6th International Conference on Smart City Applications, 27-29 October 2021, Karabuk University, Virtual Safranbolu, Turkey. DOI: 10.1051/e3sconf/202132804013.

Carneiro D., Amaral A., Carvalho M., Barreto L. An anthropocentric and enhanced predictive approach to smart city management. Smart Cities. 2021. No. 4 (4). P. 1366–1390. DOI: 10.3390/smartcities4040072.

Doran G. T. There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives. Management Review. 1981. No. 70. Р. 35–36. URL: https://community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/S.M.A.R.T-Way-Management-Review.pdf

Башинська І. О. SMART-підхід до визначення цілей смартизації промислового підприємства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. № 5. Т. 30 (69). С. 41–46.

Федотова Ю. В. Теоретичні засади реалізації принципів смарт-економіки шляхом формування високотехнологічних кластерів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 31–35.

Унінець І. М. Методичні підходи до оцінки смартекономіки. Соціальна економіка. 2020. Вип. 60. С. 47–54.

Мельник М. І., Щеглюк С. Д., Яремчук Р. Є. Розвиток урбанізаційних процесів в умовах децентралізації. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20170301.pdf

Свінцицька О. М., Ткачук В. О. Креативна економіка та креативні індустрії. Житомир: Держ. ун-т «Житомирська політехніка», 2020. 218 с. URL: https://www.academia.edu/49154872/Креативна_економіка_та_креативні_індустрії

World Urbanization Prospects 2018. The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations. URL: https://population.un.org/wup/

Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті