ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278780

Ключові слова:

комплекс маркетингу, переваги, поведінка споживача, обсяг споживання, упаковка, сезонність, додаткові послуги

Анотація

В статті розглянуто й обґрунтовано модель поведінки споживачів плодів та ягід. Наявні кризові явища та інфляційні процеси за останні три роки поставили перед виробниками плодів нові напрями пошуку резервів, дослідження тенденцій кон’юнктури ринку, факторів, що впливають на поведінку споживачів на ринку плодів та ягід, а також створення ефективних заходів щодо посилення впливу на них. Розглянуто аналіз рівня споживання плодово-ягідної продукції та дослідження поведінки споживачів, а також переваг щодо запровадження нових збутових мереж при реалізації продукції в сегменті онлайн. Це дозволило встановити споживчі мотивації людей при купівлі плодів онлайн, обґрунтувати модель поведінки споживача на ринку плодів та розробити маркетинговий промоплан з огляду на важливі аспекти споживання плодової продукції та дії на ринку.

Біографія автора

Поліна Бінчева, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

асистент кафедри маркетингу

Посилання

Легеза Д. Г. Стратегічний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2018. № 3 (38). С. 128–129.

Шквиря Н. О. Анкетування як інструмент розробки маркетингової стратегії підприємства. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2020. С. 12–13.

Куліш Т. В. Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку плодово-ягідної продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2019. № 3 (39). С. 72–81.

Бондарев Д. В., Куліш Т. В. Сучасні ринкові підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: зб. тез ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS). Мелітополь: Колор Принт, 2021. С. 19.

Легеза Д. Г. Логістичні підходи до реалізації овочів у сільськогосподарських підприємствах. Інноваційна економіка: наук.-вироб. журн. 2017. № 3–4 (68). С. 167–173. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5741 223

Артімонова І. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2010. С. 94–101.

Ларіна Я. Стратегічний та діджитал-маркетинг в діяльності інтегрованих аграрних формувань України. 2020. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/11402/1/7.pdf (дата звернення: 08.02.2022).

Тімар І., Мирошник Р. Маркетингова комунікаційна діяльність в мережі інтернет. Економіка і менеджмент 2018: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук пр. Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро, 2018. С. 95–97.

Демко В. С., Куліш Т. В., Мітков В. Б. Маркетингове дослідження ринку плодів та ягід України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2017. № 1–2 (33–34). С. 253–259. URL: http://lib.tsatu.edu.ua/handle/ 123456789/6246

Янишин Я. С., Кашуба Ю. П. Маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю аграрних підприємств. Економіка АПК: міжнар. наук.-вироб. журн. 2014. № 3. С. 61–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті