СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНУ: ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТКУ ТА ПОШИРЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278783

Ключові слова:

інноваційний розвиток, технології, регіон, дослідження, інтелектуальний капітал

Анотація

Статтю присвячено питанням розробки теоретичних засад розвитку концепції смарт-спеціалізації на регіональному рівні, пошуку «розумних» стратегій і поширенню відповідних процесів, а також розробленню передумов, що сприяють забезпеченню сталого розвитку регіонів. Визначено, що вагомим підґрунтям концепції смарт-спеціалізації є теорії нерівномірного розвитку та регіонального дисбалансу, які слугують базою та відправною точкою для формування процесів смарт-спеціалізації в регіонах. Систематизовано головні постулати розвитку смарт-спеціалізації у розрізі економічних шкіл, які підкреслюють важливість технологічного прогресу для зростання економіки та конкурентоспроможності країни. Виділено основні етапи розвитку та поширення смарт-спеціалізації в ринковому просторі. Встановлено, що смарт-спеціалізація є інноваційним інструментом ЄС, що сприяє прогресивному розвитку регіональної економіки завдяки стратегічним підходам до регіонального оточення. Єврокомісія розглядає оновлення європейської промисловості та загалом економіки через розвиток стратегій смарт-спеціалізації. Ідентифіковано основні критерії сучасних регіональних інноваційних стратегій у розрізі формування смарт-спеціалізації. Висвітлено можливості смарт-спеціалізації у розвитку регіонів країни.

Біографія автора

Павло Мартінович, Черкаський державний технологічний університет

аспірант Ph. D.

Посилання

Foray D., David P., Hall B. Smart specialization: from academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation. MTEI Working Paper. Lausanne, Switzerland, 16. 2011. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/29ad/6773ef30f362d7d3937c483003d974bc91c5.pdf (дата звернення: 10.11.22).

Белявцева В. В., Хрипунова Д. М. Ключові виклики реалізації стратегії смарт-спеціалізацій в Україні. Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності: матеріали круглого столу. URL: http://ndipzir.org.ua/conference/2018/12/14/Beliavtseva_Khrypunova.pdf (дата звернення: 10.11.22).

Амоша О., Лях О., Солдак М., Череватський Д. Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-спеціалізації: приклад старопромислових шахтарських регіонів України. Журнал європейської економіки. 2018. Т. 17. № 3 (66). С. 310–344.

Возняк Г. В. Теоретико-методологічні аспекти формування моделі смарт-спеціалізації регіонів України. Регіональна економіка. 2021. № 2. С. 27–36. DOI: 10.36818/1562-0905-2021-2-3.

Чикаренко І. А., Маматова Т. В. «Розумна спеціалізація» як цільовий орієнтир стратегічного розвитку територіальних громад. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. coll. monograph. Poland: Baltija Publishing, 2019. С. 406–420.

Raytner E. S. How rich countries became rich... And why poor countries remained poor. Summit book, 2019.

Romer P. M. Growth based on increasing returns due to specialization. American Economic Review. 1987. Vol. 77 (2). Р. 145.

Флоріда Р. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Наш формат. 2018. 432 с.

Isaksen A., Martin R., Trippl M. New avenues for regional innovation systems and policy. New avenues for regional innovation systems – Theoretical advances, empirical cases and policy lessons. Cham: Springer, 2018. P. 1–19.

Buchanan J. M. An economic theory of clubs. Economica. Vol. 32. No. 125 (Feb., 1965). Р. 1–14.

Олсон М. Логіка колективної дії: суспільні блага і теорія груп: пер. з англ. Київ: Лібра, 2004. 272 с.

Тапскотт Д., Уильямс Е. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все. Москва: Best Business Books, 2009. 392 с.

Бжуска Я., Пика Я. Розумна спеціалізація регіону. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2012. № 749.. C. 362–366.

New Cohesion Policy. 2020. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

Questions and Answers on the EU Cohesion policy legislative package 2021–2027. 2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2381

David P., Foray D., Hall B. Smart specialisation. The concept. Knowledge Economists Policy Brief. 9. Oct. 2007.

European Commission. National / Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). Cohesion Policy 2014-2020: The new rules and legislation governing the next round of EU Cohesion Policy investment for 2014-2020 have been formally endorsed by the Council of the European Union in December 2013. 2013. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf [accessed 30.11.2022].

Якушева О. В. Павловська А. С. Еволюція тeорії конвергенції в контексті інтеграції соціально-економічної системи регіонів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2022. Вип. 64. С. 14–26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті