№ 69 (2023)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 69. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №13 від 26.06.2023 р. 

Опубліковано: 2023-06-29

Весь випуск

Статті