Том 1, № 38 (2014)

Зміст

Статті

Формування моделей компетенції підприємства PDF
Олена Вартанова
Світовий досвід розвитку кластерів: можливості адаптації в Україні PDF
Олександр Якушев
Основні елементи системи оцінювання внутрішніх факторів формування експортного потенціалу підприємства PDF
Максим Чубар
Світовий ринок культивованої креветки та двостулкових молюсків: аналіз і тенденції PDF
Ірина Дітріх
Пріоритетність сталого розвитку регіонів як підґрунтя забезпечення якості життя населення PDF
Ганна Михальченко
Територіальні виробничі системи: регіональний аспект PDF
Світлана Гречана
Форми міжрегіонального співробітництва в умовах посилення євроінтеграційних процесів PDF
Вікторія Ковтун, Юлія Рогозян
Соціально-економічні та правові аспекти міжрегіонального співробітництва PDF
Наталія Кондратенко, Вікторія Ковтун
Імідж підприємств сфери послуг: сутність поняття та особливості формування PDF
Тетяна Гринько, Інна Тімар
К вопросу о состоянии и перспективах развития транспортной системы Украины PDF
А.С. Маловичко
Усовершенствование системы экономических законов на уровне предприятия PDF
Сергей Лысевич
tkozhuhova@rambler.ru PDF
Тетяна Кожухова
Можливості диверсифікації ринку енергоресурсів Китаю за рахунок сланцевого газу PDF
Лілія Українець
Основні проблеми ефективного функціонування галузі овочівництва в аспекті економічної безпеки PDF
Василій Андрусяк, Наталія Андрусяк
Методика діагностики рівня соціально-економічної репутації регіону PDF
Сергій Пепчук
Інформатизація міжнародного туристичного бізнесу: світові тенденції і макроекономічний аспект PDF
Еліна Фалько
Сучасні домінанти розвитку університетської освіти: міжнародний аспект PDF
Оксана Присвітла
Становлення інституту професійних бухгалтерів аграрної галузі PDF
Володимир Метелиця
Противоречия и дуализм современного этапа развития экономики украины в условиях глобализации PDF
Олена Плахотнік
Раціональне природокористування як передумова трансформації процесів суспільного відтворення PDF
Галина Погріщук
Роль держави в розвитку соціальної відповідальності корпорацій PDF
Ірина Бакум
Інвестиційна безпека як складова фінансової безпеки закордонних підрозділів суб’єктів господарювання PDF
Наталія Прокопенко, Вікторія Коваль
Методичні основи реалізації стратегії розвитку машинобудівного кластера PDF
Ольга Федоренко, Наталія Носань
Дослідження показників, що характеризують інерційність розвитку вищої освіти PDF
Михайло Терованесов
Оцінювання ефективності операційної діяльності підприємств для різних суб’єктів оцінювання PDF
Сергій Лобов, В.Я. Нусінов
Трансформація системи міжнародних відносин Україна – європейський союз PDF
Віталій Третько
Системна методика інформаційного забезпечення дослідження ринків продовольчої сфери PDF
Наталія Шевченко