№ 50 (2018)

Зміст

Статті

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ PDF
Олег Олександрович Григор, Олена Миколаївна Пригодюк 5-13
СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ PDF
Олеся Валентинівна Фінагіна, Лариса Василівна Проданова, Даніїл Вікторович Гулак 13-23
ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ТА РЕЗЕРВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Руслан Володимирович Манн, Катерина Дмитрівна Плигач 23-33
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ «НАСЕЛЕННЯ» PDF
Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Іванівна Гавриш 33-44
РОЛЬ МОНІТОРИНГУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Лілія Миколаївна Лояк 44-49
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: «GREEN FINANCES» PDF
Віолетта Миколаївна Дорошенко 49-55
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА АСЕАН НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Володимир Якович Омельченко, Владислав Володимирович Узун 55-62
ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ PDF
Іван Олексійович Загоруйко 62-80
СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Олена Віталіївна Коломицева 80-86
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Вікторія В’ячеславівна Ровенська, Юлія Максимівна Сидорченко 86-95
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Олексій Дмитрович Гудзинський, Світлана Михайлівна Судомир 95-102
СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Миколаївна Опаленко, Олена Віталіївна Коломицева 102-115