DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.44.2017.110677

Потенціал модернізації як базис ефективного соціально-економічного розвитку країни в контурі відтворювальних процесів

Тарас Вадимович Пепа, Людмила Григорівна Чернюк

Анотація


В статті досліджені процеси модернізації суспільного розвитку,  розкрита сутність, роль і значення інвестиційно-модернізаційної діяльності, визначено структуру, зміст та особливості модернізаційного потенціалу країни та її регіонів. Окреслена організаційно-економічна палітра  потенціалу модернізації та його основних цільових функціоналів, принципи його становлення та функціонування. На основі аналізу трансформаційно-модернізаційного маневру визначено в просторових координатах рівень  модернізаційної активності регіонів країни, виокремлені основні  їх групи та обґрунтовано варіантність сценаріїв перспективних напрямів їх розвитку.

На основі аналізу параметричних індикаторів, які характеризують специфіку модернізаційних процесів, та аналізу поточної ситуації в цій сфері сформульовані шляхи подальшого зміцнення, нагромадження та ефективного використання потенціалу модернізації нашої економіки стратегічного характеру.

 


Ключові слова


модернізаційний потенціал; цільові функціонали; трансформаційно-модернізаційні процеси; науково-технічна діяльність; інновації; генерування знань; концепція; стратегія; ефективність; перспективи

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичний бюлетень за 2015рік. Державна служба статистики України, К., 2016. – с.101.

Україна в цифрах 2015. Статистичний збірник, Державна служба статистики України.

К., 2016.- с.237.

Інноваційна стратегія українських реформ /Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А. К.,

Семиноженко В.П. – К.: Знання України. 2002. – 336с.

Регіонально-просторові системи України: методологія і сучасна практика формування.

К.: РВПС України НАН України, Черкаси: Брама-України, 2006.- 423с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку.

К.: Знання України, 2005.- 498с.

Актуальні аспекти механізму модернізації, Зб. наукових праць. Інститут економіки НАН

України - К., Інститут економіки НАН України, 2003.- 145с.

Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика. – Черкаси: ЧДТУ. 2006. - 315с.

Коломицева О.В. Стратегія структурних змін економіки регіонів: методологія і

практика. – Черкаси, Брама-України, 2010. – 372с.

Модернізація регіональних господарських систем у глобалізацйному економічному

просторі /Бутко М.П., Пепа Т.В., Ульяненко Ф.М.. – Ніжин:Аспект-Поліграф, 2014.- 268с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Тарас Вадимович Пепа, Людмила Григорівна Чернюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420