DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.44.2017.110678

Модернізація освіти в контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця (теоретико-методологічні та прикладні аспекти)

Олена Василівна Гаращук

Анотація


Розкривається сутність та функції модернізації вищої освіти, її роль у підвищенні якості знань, підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців. Зазначається, що здійснення модернізації – це не лише впровадження сучасних технологій. В роботі особлива увага приділена чинникам, які забезпечують прискорення модернізації освіти. Дається авторське бачення оптимізації мережі вищих навчальних закладів. Наводиться перелік ресурсів, успішне використання яких забезпечує модернізацію навчального процесу, підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців.

 


Ключові слова


навчальна діяльність; модернізація освітньої сфери; конкурентоспроможність; інформаційно-інноваційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевский А.А. Инновационный менеджмент модернизации системы образования Хабаровского края / А.А. Базилевский // Высшее образование сегодня. – 2010. – №10. – С. 2-5.

Дух і літера: збірник статей / Нац. ун-т ”Києво-Могилянська Академія”. Центр Європейських Гуманітарних Досліджень. – 2008. – №19: Університетська автономія. Спеціальний випуск / сост: С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінбер. – К.; 2008. – 368 с.

Киселев В.Г. Контуры системы образования ХХІ века / В.Г. Кисилев // Информатика и образование. – 2000. – №5. – С. 2-74.

Концепция информатизации высшего образования. – М.: Пресс-сервис, 1998. – 96 с.

Кусаинова М.А. Психолого-гуманистические принципы обучения: стратегия реализации / М.А. Кусаинова // Высшее образование сегодня. – 2007. – №6. – С. 24-29.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2015/16 навчального року. Статистичний бюлетень.– К.: Державна служба статистики. 2016. – 171 с.

Репьев Ю.Г. Модернизация высшего образования в России: Мифы и реальность / Ю.Г. Репьев // Высшее образование сегодня. – 2007. – №4. – С. 24-29.

Роберт И.В. Информационные технологии в науке и образовании. Учебно-методическое пособие / И.В. Роберт, Т.И. Самойленко . – М., 1998. – 177 с.

Уваров А.Ю. Новые информационные технологии и реформа образования / А.Ю. Уваров // Информатика и образование. – 1994. – №3. – С. 3-14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Василівна Гаращук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420