DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.44.2017.110681

Форми фінансової взаємодії держави і бізнесу в інфраструктурних проектах

Олена Віталіївна Коломицева, Катерина Василівна Іоненко

Анотація


В статті розглянуто основні моделі державно-приватного партнерства для розвитку транспортної інфраструктури, досліджено зарубіжний досвід ДПП та виділено окремі особливості здійснення проектів ДПП відповідно до кожної розглянутої країни. Проаналізовано джерела фінансування ДПП-проектів в дорожній сфері. Відповідно до зазначених джерел проектів державно-приватного партнерства, визначено схеми фінансування. Розглянуто особливості схеми фінансування комплексних довгострокових контрактів ДПП із залученням позабюджетних джерел фінансування для реалізації інвестиційної частини проекту. Досліджено досвід України у реалізації проектів ДПП у дорожній сфері. Наведено схему фінансування автомобільних доріг загального користування в Україні за умови створення Державного дорожнього фонду. Запропоновано нову модель фінансового забезпечення проектів транспортної інфраструктури на основі ДПП на регіональному рівні – фінансування шляхом випуску інфраструктурних облігацій.

 


Ключові слова


інфраструктура; державно-приватне партнерство (ДПП); транспортна інфраструктура; дорожня інфраструктура; Державний дорожній фонд; інфраструктурні облігації

Повний текст:

PDF

Посилання


Звіт про науково-дослідну роботу «Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних

напрямів економічної політики України 2014-2016 роки» відділу виробничої інфраструктури. Інститут еко-

номіки та прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2017/01/%%D0%B2.pdf

Ильченко С. В. Современные концепции функционирования автодорожной инфраструктуры в контексте

развития транспортного комплекса Украины / С. В. Ильченко // Наука й економіка. – 2012. – № 2 (26). –

С. 207–213.

Бондар Н. М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державо-приватного партнерства:

монографія / Н. М. Бондар. – К. : НТУ, 2014. – 336 с.

Сотниченко Л. Л. Інвестиційна забезпеченість транспортної інфраструктури регіонів України /

Л. Л. Сотниченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10.

Оновлена транспортна стратегія України. Напрямки політики. Міністерство інфраструктури України [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу : mtu.gov.ua/files/strategy_ukr.pdf

SWOT-аналіз реалізації проектів ДПП в інфраструктурі в Україні. Основні фактори. Міністерство

інфраструктури України. Київ, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://mtu.gov.ua/files/SWOT%20%D0%D1%96.pdf

Hromadske. Ремонт дороги Одеса-Рені [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://hromadske.ua/posts/remont-dorohy-odesa-reni-peretvoryvsia-na-politychnyi-proekt]

Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механі-

зму фінансування дорожньої галузі» від 17.11.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1762-19

Про державно-приватне партнерство: закон України від 1.07.2010 №2404-VI // Офіційний вісник України вiд

08.2010 – 2010. – № 58. – с. 17, ст. 1988, код акту 52182/2010.

Концесійні об’єкти: стан реалізації та перспективи [Електронний ресурс] // Дорожня галузь України : жур-

нал. – Режим доступу : http://www.dorogy.com.ua/ukrarchive/item/2016/year2010n1.html?field=field2


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Віталіївна Коломицева, Катерина Василівна Іоненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420