DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.45.2017.119754

Методологічні принципи розробки соціально-економічних та фінансових основ сталого розвитку в умовах глобалізації

Ігор Євгенійович Журба

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан та методологічні принципи розробки соціально-економічних і фінансових основ сталого розвитку. З‘ясовано закономірності та перспективи функціонування сталого розвитку в умовах сучасних глобальних трансформаційних процесів. Визначено тенденції окремих аспектів становлення сталого розвитку. Запропоновано найбільш пріоритетні напрями сталого розвитку у різних галузях національних господарств.

 


Ключові слова


сталий розвиток; аксіологія; раціональне природокористування; гармонізація факторів виробництва; «нульове зростання»; ефективне використання ресурсів; збалансоване природокористування; сустенсивне суспільне виробництво; ефективність національного господарства

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С., Коваль Я. В., Новоторов О. С., Паламарчук М. М. При-

родно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. Київ. РПВС України, 2000. 716 с.

Герасимчук З. В., Поліщук В. Г. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика:

монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 516 с.

Поліщук В. Г. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону. Актуа-

льні проблеми економіки. 2009. № 11. С. 168–173.

Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. Київ: Гео-принт, 2006. 200 с.

Zhurba I Ye. The regional dimensions of the social solidarity economy of Ukraine. A Social and Solidarity

Economy: The Ukrainian Choice (Edited by Anton S. Filipenko). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2017.

P. 126–143.

Коломицева О. В. Пріоритети державного регулювання структурних трансформацій у регіональних еконо-

мічних системах. Сталий розвиток економіки: [всеукр. наук.-вироб. журнал]. Тернопіль: ТІАВ, 2011.

Вип. 1. С. 30–35.

Світова економіка: підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015.

с.
Copyright (c) 2019 Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

p-ISSN 2306-4420