DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.45.2017.119758

Інвестиційне забезпечення процесів розвитку регіональних кластерів підприємств

Олена Анатоліївна Карлова

Анотація


Актуальним є пошук інвестиційних джерел для розвитку регіональних кластерів підприємств, зважаючи на обмеженість їх внутрішніх можливостей. Означені питання інвестиційного забезпечення процесів розвитку регіональних кластерів підприємств як важливого чинника перспективного регіонального розвитку залишаються недостатньо розробленими і потребують подальшого вивчення та наукового обґрунтування. Досліджено питання взаємовпливу інвестиційного забезпечення та процесів розвитку регіональних кластерів підприємств в умовах рецесійного розвитку регіонів. Уточнено, що регіональний економічний комплекс це важлива ланка територіального розподілу праці. Визначено, що від рівня і характеру включення в інтеграційні процеси різних регіональних кластерів підприємств залежить зростання економіки, добробуту населення, зайнятості населення. Визначено диспропорції регіональної інвестиційної активності, які негативно впливають на рівномірний соціально-економічний розвиток регіонів. Отримано задовільні результати по визначенню впливу на процес залучення іноземного капіталу в економіку країни та забезпечення інвестиційної привабливості регіональних кластерів підприємств. Показано, що для вирішення проблеми інвестиційного забезпечення процесів розвитку регіональних кластерів підприємств необхідно у структурі інвестицій збільшити частку тих джерел, залучення яких забезпечить максимальну рентабельність інвестиційної діяльності, створювати умови для сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних та закордонних інвесторів, активі- зувати залучення прямих іноземних інвестицій через державно-приватне стратегічне партнерство.

 


Ключові слова


інвестиційне забезпечення; регіон; кластер; регіональний кластер підприємств; інтеграційні процеси; соціально-економічний розвиток; міжрегіональні зв’язки; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahaeva, A. V. (2013) Rehyonalnye yntehratsyonnye protsessy. Obozrevatel. № 9 (284). S. 31–38.

Ekonomika rehioniv u 2015 rotsi: novi realii i mozhlyvosti v umovakh zapochatkovanykh reform (2015). K.: NISD, 92 s.

Zablodska, I. V., Akhromkin, Ye. M. (2013) Infrastrukturne zabezpechennia aktyvizatsii mizhrehionalnoho spivrobitnytstva v Ukraini: stan ta zadumy. Prometei. № 1. S. 22–25.

Karlova, O. A., Parkhomenko, N. M. (2016) Rehionalni intehratsiini protsesy: investytsiinyi aspekt. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. Vyp. 3 (7). S. 20–31.

Bila, S. O., Babets, I. H., Valiushko, I. V., Zhalilo, Ya. A. [ta in.] (2011) Mizhrehionalne spivrobitnytstvo u systemi novoi rehionalnoi polityky Ukrainy / za red. Ya. A. Zhalila. K.: NISD. 32 s.

Rehionalizm v Ukraini: realnist i perspektyvy. URL: http://gazeta.dt.ua/POLITICS/regionalizm_v_ukrayini_realnist_i_perspektivi.html

Reitynh investytsiinoi pryvablyvosti rehioniv / In-t ekon. doslidz. ta polit. konsultatsii, 2014. URL: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/reyting_investiciynoyi_ privablivosti_regioniv_2014_1.pdf

Statystychni dani Derzhstatu Ukrainy (2017). K.: Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat/gov/ua

Storonianska, I. (2009) Mizhrehionalni intehratsiini protsesy v Ukraini: tendentsii ta perspektyvy rozvytku: [monohrafiia]. Lviv: IRD NAN Ukrainy. 392 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Анатоліївна Карлова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420