DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.43.2016.120035

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Олена Олегівна Вороніна

Анотація


У роботі проведено науково-економічне обґрунтування удосконалення системи медичного страхування Харківського регіону на основі поєднання інтересів суспільства бізнесу та влади. Проведено узагальнення стратегічних цілій та завдань щодо якісної медичної та соціальної допомоги для кожного громадянина України. Зроблено висновок о том, що у рамках розвитку ДМС у Харківському регіоні доцільно було б створити таку систему медичного страхування, яка б працювала на вирішення питань щодо впровадження системи обов’язкового медичного страхування (ОМС) та розвитку системи добровільного медичного страхування (ДМС) у регіоні.

Ключові слова


система медичного страхування, охорона здоров’я; регіон; забезпечення; медична допомога

Повний текст:

PDF

Посилання


Баєва О. Аналіз соціально-економічного досвіду із запровадження страхової медицини / О. Баєва: Персонал. – 2007. – №3. – 72 – 76 с.

Внукова Н.М. Страхування: теорія та практика [Текст]: навч. посіб. / Н.М Внукова, Л.В. Временко, В.І Успаленко та ін. - За загальною редакцією д.е.н. Н.М. Внукової. – 2-ге видання, перероб та доп. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 656 с.

Евтушенко Т.П. Моделирование системы управления медицинским страхованием [Текст]: дис. … канд. экон. наук: 08.04.01/ Финансы, денежное обращение и кредит / Евтушенко Т.П. – Донецк, 2002. – 164 с.

Конопліна Ю.С. Соціальне страхування/ Ю.С. Конопліна: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 224 с.

Юрій С.І., Шаваріна М.П. Шаманська Н.В. Соціальне страхування / С.І. Юрій, М.П. Шаваріна, Н.В. Шаманська: Підручник. – К.: Кондор. – 2006. – 464 с.

Офіційний сайт Харківської міської ради / Департамент охорони здоров’я. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/?page=docs/showdoc.php&id=409.

Свечкіна А. Л. Розвиток медичного страхування в Україні: системний підхід / А.Л. Свечкіна, О.Г. Сподарева // Бізнес-Інформ, № 1, 2014. – С. 173- 178.

Дем’янишин В. Г. Модель системи фінансування охорони здоров’я: концептуальні засади й альтернативи / В. Г. Дем’янишин, Т. Д. Сіташ // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 45-53.

Богуславський Є. І. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи / Є. І. Богуславський, Ю. С. Шибалкіна // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 4. – С. 83-86.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Олегівна Вороніна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420