Том 2, № 43 (2016)

Зміст

Статті

Стратегічні горизонти створення ефективного соціально-орієнтованого продовольчого комплексу регіону PDF
Тарас Володимирович Пепа
МАРКЕТИНГ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ PDF
Василь Франчук, Ольга Стасюк
Теоретичний аналіз політики соціальної допомоги PDF
Сергій Анатолійович Назаренко, Іван Олексійович Загоруйко
ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ КРАЇНОЮ СТАНУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Оксана Володимирівна Захарова
ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕХАНІЗМІВ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ ЗАСАД ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ PDF
Олена Володимирівна Добровольська
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
Світлана Миколаївна Халатур
МОБІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Лілія Борисівна Мартинова
РОЛЬ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ PDF
Олена Віталіївна Коломицева
ВПЛИВ ГРОШОВИХ АГРЕГАТІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Богдан Вікторович Шпильовий
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Олексій Володимирович Котляревський
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Олена Олегівна Вороніна
ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ PDF
Лариса Михайловна Мех, О. Мєшко
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Олег Вікторович Якименко
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Валентина Петрівна Решетило, Анна Іванівна Рибак
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Каріна Ігорівна Москаленко
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ PDF
Тетяна Миколаївна Колесник
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ PDF
Наталія Олегівна Кондратенко, Лариса Володимирівна Оболонцева