DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.43.2016.120041

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Валентина Петрівна Решетило, Анна Іванівна Рибак

Анотація


У роботі побудовано економіко-математична модель підвищення якості життя населення регіонів України на основі оцінки факторів впливу на якість життя. Автором зазначено, що при формуванні перспективного плану розвитку суспільства, спрямованого на підвищення якості життя, необхідно посилатися не тільки на думку фахівців, а й ураховувати потреби користувачів. Адже при дослідженні такої специфічної галузі саме користувач є найвпливовішим експертом. За результами дослідження було отримано узгоджену думку «експертів» ‑ представників різних соціально-професійних груп та виділено  5 найвпливовіших показників, що визначають їх якість життя населення регіонів України.

Ключові слова


якість життя; модель; населення; регіон; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильєв О. А. Теоретико-методологічні аспекти диференціації населення за умовами життя / О. А. Васильєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4, T. 1. – С. 263 – 272

Гошовська В. В. Макроекономічна оцінка якості життя населення України за міжнародними методиками [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/Makroeconomichna%20otsinka%20yakosti%20zhittya.pdf

Гукалова І. В. Якість життя населення України: теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження : автореф. дис…док. геогр. наук: 11.00.02 / Гукалова І. В.; Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – 40 с.

Кизим Н. А., Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС : монографія / Н. А. Кизим, В. М. Горбатов – Харьков : ИД «Инжек», 2005. – 164 с.

Кундакчян Р. М. Повышение качества жизни населения в условиях институциональных преобразований : автореф. дис…док. економ. наук: 08.00.01 / Р. М. Кундакчян– Казань : ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт», 2011. – 47 с.

Лебедева А. А. Теоретические подходы и методологические проблемы изучения качества жизни в науках о человеке / А. А. Лебедева // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 9. № 1. С. 3–19.

Рибак Г. І. Фактори подолання регіональної диференціації якості життя населення в Україні [Електронний ресурс] / Ганна Іванівна Рибак // Глобальні та національні проблеми економіки, №11. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016.

Горский В. Г. Метод согласования кластеризованных ранжировок / В. Г. Горский, А. И. Орлов, А. А. Гриценко // Автоматика и телемеханика, 2000. №3. С. 159 – 167.

Орлов А. И. Устойчивость в социально-экономических моделях / А. И. Орлов – М. : Наука, 1979. – 296 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Валентина Петрівна Решетило, Анна Іванівна Рибак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420