ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОЗИЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Вікторівна Вікторія Білик Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.43.2016.120053

Ключові слова:

інновації, інвестиції, капітальні вкладення, основний капітал, економічна безпека

Анотація

В статті проведено розмежування понять інвестиційних можливостей та інвестиційної привабливості, визначено порядок їх оцінки з позиції забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. В результаті дослідження факторів інвестиційних можливостей, економічної безпеки та інноваційного потенціалу сформовано методику оцінки доцільності впровадження інвестиційного проекту з позиції об’єкта та субєкта такої діяльності. В ході аналізу факторів забезпечення економічної безпеки підприємства, інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей виокремлено спільні їх блоки як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі, що  стали підґрунтям розробки відповідних методологій оцінки. При цьому, методика оцінки інвестиційного потенціалу та інвестиційних можливостей підприємства, за умови, що воно не виступає одночасно і об’єктом і суб'єктом інвестиційного процесу, буде абсолютно різною. На підставі даних алгоритмів стає можливою розробка комплексної моделі діагностики рівня інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки.

Посилання

Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.zakon.rada.gov.ua

BDO IBC Overall ranking. [Electronic resource]. - Access mode: https://www.bdo-ibc.com/index/global-comparison/overall-index/

Дідух С.М. Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств / С.М. Дідух // Ефективна економіка, 3, 2009, [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=48

Політика економічного прагматизму /Інститут суспільно-економічних досліджень. – Київ., 2016. – 118 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://ises.org.ua/uploads/pdf/NEPmini_ua.pdf

Стан інвестиційної діяльності в Україні. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Стан інвестиційної діяльності в Україні.

Статистична інформація Державної служби статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.ukrstat.gov.ua/

Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : Ч45 монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.

Щербатюк О.М. Дефініція «інвестиційний потенціал підприємства»: сутність та відмінності / О.М. Щербатюк // Ефективна економіка. №11 / 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=773

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті