Том 1, № 43 (2016)

Зміст

Статті

Трансформаційно-модернізаційна парадигма розвитку продовольчого комплексу країни та її регіонів PDF
Людмила Григорівна Чернюк, Тарас Вадимович Пепа
Особливості побудови інтегрованих маркетингових комунікацій PDF
Тетяна Мостенська
Стан продовольчої безпеки в Україні PDF
Володимир Яценко
Міжнародні стандарти якості послуг суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу PDF
Ірина Петрівна Мігус, Анна Василівна Бієвець
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Вікторівна Вартанова
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОЗИЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Вікторівна Вікторія Білик
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Олександр Іванович Захаров
РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНИХ СУСПІЛЬНИХ ФОРМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ДІАЛЕКТИКА СУПЕРЕЧНОСТЕЙ PDF
Ольга Антонівна Шульга
DEVELOPMENT OF DESTINATION ATTRACTIVENESS BY USING MARKETING TOOLS PDF (English)
Kateryna G. Naumik-Gladka
Управління системою енергетичної безпеки регіонів в аспекті економічної безпеки країни PDF
Світлана Іванівна Рассадникова
БАНК ЧИСТИХ МОДЕЛЕЙ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ PDF
Анна Станіславівна Сурай
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕРФЕЙСНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Ірина Петрівна Мігус, Олександр Володимирович Черевко, Ю.М. Радзіховська
МОТИВАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Анжеліка Олегівна Боковня