DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.42.2016.120096

КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Максим Вікторович Дубина

Анотація


У межах статті ринок фінансових послуг розглянуто як цілісний об’єкт дослідження і, з урахуванням цього, запропоновано класифікацію його видів. Зазначено, що у більшості наукових праць увага вчених відводиться дослідженню сегментної структури ринку фінансових послуг, що не є його класифікацією. З урахуванням цього у статті ідентифіковано основні класифікуючі ознаки, за якими у подальшому виділено типи окресленого ринку, а саме: відповідно до законодавства; за способом розвитку; за рівнем регулювання; за масштабом; за характером функціонування; за рівнем інтеграції у світову економіку; за рівнем розвитку; за рівнем свободи діяльності. Обґрунтовано їх сутність.

Ключові слова


ринок; фінансова послуга; ринок фінансових послуг; фінансовий посередник; фінансова система; класифікація; сегментація; систематизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. – К. : Центр наук. дослідж. Нац. банку України, Знання, 2011. – 504 с. – (Інституційні засади розвитку банківської системи України).

Бобров Є. А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 88–94.

Вишивана Б. М. Роль ринку фінансових послуг у розвитку національної економіки / Б. М. Вишивана, О. В. Остафіль // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. V, т. 2. – С. 192–196.

Войтенко О. М. Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг / О. М. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 233–236.

Захарченко К. В. Ефективність розвитку фінансових послуг оператора поштового зв’язку : [монографія] / К. В. Захарченко, Л. А. Захарченко, Н. Ю. Потапова-Сінько. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012. – 256 с.

Кобушко І. М. Стратегія розвитку інвестиційного ринку : теоретичні засади та вітчизняні реалії : [монографія] / І. М. Кобушко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2012. – 517 с.

Коваленко Ю. М. Інституціалізація фінансового сектора економіки : [монографія] / Ю. М. Коваленко. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2013. – 608 с.

Подзигун І. Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг : взаємозв’язок та єдність / І. Подзигун // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 1–2. – С. 83–88.

Солошкина И. Функционирование рынков финансовых услуг: теоретико-правовой аспект / И. Солошкина // Legea și viața. – 2014. – № 3. – С. 152–156.

Шкарлет С. М. Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина // Економічний часопис. – 2016. – № 3–4 (2). – С. 70–74.

Stijn, C. Competition in the financial sector: overview of competition policies [Electronic resource] // IMF Working Paper, 2009. – Mode of access : https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0945.pdf

Wyman, О. The role of financial services in society : towards responsible financial innovation [Electronic resource] / World Economic Forum: Geneva, 2014. – Mode of access : http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_SocietyInnovation_Report2014.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Максим Вікторович Дубина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420