DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.42.2016.120103

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Юлія Валеріївна Орловська, Світлана Морозова

Анотація


У статті визначено особливості трансформації ролі інновацій у розвитку сучасної світової економіки. Обґрунтовано, що в результаті глобальної фінансово-економічної кризи істотно посилилася роль інновацій у розвитку національної економіки та світогосподарських зв'язків. Проведений аналіз показав, що глобальна криза в економіках окремих країн та галузях проявилася неоднозначно. Визначено основні нерівномірності розвитку в галузевому аспекті. Так, зниження продажів у період кризи у високотехнологічних галузях (інформаційні та комунікаційні технології, авіаційна та аерокосмічна промисловість, фармацевтика тощо) було істотно меншим, ніж у середньотехнологічному сегменті. Проаналізовано вплив кризи на інноваційну діяльність підприємств залежно від їх розміру та ринкової капіталізації. Визначено основні групи факторів, які включають в себе негативні фактори впливу кризи на світову економіку і можуть безпосередньо вплинути на розвиток національної інноваційної системи. Виокремлено три базові сценарії впливу глобальної кризи на розвиток національних інноваційних систем та економіку країн світу. Отримано висновок, що в сучасних умовах проблеми інноваційного розвитку загострюються через інтернаціоналізацію науково-технологічного прогресу, зростання кількості суб'єктів міжнародної торгівлі, схильність світової економіки до нових кризових коливань.

Ключові слова


інновації; глобалізація; інноваційний розвиток; світова фінансова криза; національні інноваційні системи; світова економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Амоша А. Промышленная политика Украины : концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу / А. Амоша, В. Вишневский, Л. Збаражская // Экономика Украины. – 2009. – № 11. – С. 4–14.

Буркинский Б. В. Активизация инвестиционной деятельности в регионе / Б. В. Буркинский, Е. В. Молина. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. – 494 с.

Гальчинский А. Становление инвестиционной модели экономического роста Украины / А. Гальчинский, С. Левочкин // Экономика Украины. – 2004. – № 6. – С. 4–11.

Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / [под ред. Б. З. Мильнера]. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 624 с.

Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [монографія / за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова]. –Херсон : Грінь Д. С., 2016. – Вип. 1. – 854 с.

Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов / [под ред. А. В. Кузнецова, Е. С. Хесина]. – М. : ИМЭМО РАН, 2013. – 250 c.

Федулова Л. Проблеми інноваційних трансформацій у корпоративному секторі економіки України / Л. Федулова // Економіст. – 2005. – № 2. – С. 38–40.

Enterpreneurship at a glance 2014. – OECD, 2014. – 108 p.

Intellectual property right : patent [Electronic resource]. – WIP : IP Statistics, 2014. – Mode of access :

http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/IpsStatsResultvalue

OECD Factbook 2014 : Economic, environmental and social statistics. – OECD, 2014. – 260 p.

OECD Factbook 2015 : Economic, environmental and social statistics. – OECD, 2015. – 266 p.

OECD Data – Research and development [Electronic resource]. – OECD, 2015. – Mode of access :

http://data.oecd.org/rd/gross-domestic- spending-on-r-d.htm

Main science and technology indicators [Electronic resource]. – OECD, 2015. – Mode of access : http://www.oecdilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics/main-science-and-technologyindicators_data-00182-en?isPartOf=/content/datacollection/strd-data-en


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Юлія Валеріївна Орловська, Світлана Морозова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420