DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.129189

Формування мотиваційного механізму інтеграційної взаємодії суб’єктів економіки

Олена Віталіївна Коломицева

Анотація


У статті обґрунтовано значущість мотиваційного механізму взаємодії суб’єктів регіональної економіки в рамках формування та подальшої реалізації регіональної стратегії розвитку. Відзначено, що мотивація суб’єктів регіональної економіки передбачає створення системи партнерської участі для прийняття узгоджених рішень і досягнення партнерської згоди з метою забезпечення координації дій у процесі впливу на економічні зв’язки, що дозволяє забезпечувати прагнення системи до збалансованого і стійкого зростання. Досліджено проблеми розвитку найбільш ефективних форм співробітництва суб’єктів регіональної економіки. Встановлено, що сутність ефективних ринкових технологій мотиваційного забезпечення процесів такої взаємодії полягає в науковій розробці проблем, пов’язаних із пошуком ефективних моделей функціонування мотиваційних механізмів на основі реалізації мікро-, макроекономічних, інституціональних, організаційно-суспільних форм впливу на різні рівні мотиваційних відносин.

Ключові слова


суб’єкти регіональної економіки; мотиваційний механізм; інструменти мотиваційного механізму; стратегічні цілі суб’єктів регіональної економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Регіональна політика та механізми її реалізації / [за ред. М. І. Долішнього]. – К. : Наукова думка, 2003. –489 с.

Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : [монографія] / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 336 с.

Ковальов А. І. Стратегічні шляхи розвитку регіональної економіки / А. І. Ковальов // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2013. – Вип. 39,ч. 1. – С. 115–119.

Голікова Т. В. Світовий та український досвід державного регулювання економічного розвитку регіонів / Т. В. Голікова // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2005. – Вип. 37–38. –С. 58–67.

Козоріз М. А. Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні / М. А. Козоріз // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 52–61.

Гринів Л. С. Проблеми розвитку регіональної економіки в Україні / Л. С. Гринів // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2013. – Вип. 38. – С. 105–108.

Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : [монографія] / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2012. – 576 с.

Кришталь Т. М. Визначення регіональної економіки як соціально-економічної системи / Т. М. Кришталь //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 130–132.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Віталіївна Коломицева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420