Том 4, № 40 (2015)

Зміст

Статті

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
Володимир Адиславович Таловер 147-154
Стратегія та фактори конкурентоспроможності регіону PDF
Віра Олексіївна Шпильова, В. П. Малюков 141-147
Інструменти управління персоналом інноваційного підприємства PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Наталія Вікторівна Андрушкевич 134-141
Control and analytical assessment of interaction between customers and participants of public procurement PDF
Maria Sergeevna Pysmenna 128-134
Формування іміджу території як складової стратегії сталого розвитку за умов глобалізації PDF
Еліна Олександрівна Васильконова 120-128
Принципи позиціонування регіональних комплексів у системі просторового розвитку PDF
Юлія Ігорівна Головня 114-120
Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в АПК PDF
Лариса Михайлівна Петренко 108-114
Cтруктурно-функциональный подход к анализу социально-экономической сущности накопления PDF
Ярослав Викторович Колдунов 101-108
Інвестиційна привабливість України: стан, проблеми, перспективи PDF
Світлана Василівна Кошеленко, Тетяна Грановська 95-101
Методи управління трансформаційними зрушеннями регіонального економічного простору PDF
Hаталія Валентинівна Прямухіна 88-95
Концепція прогнозування індикаторів формування фінансового капіталу корпоративних підприємств PDF
Наталія Семенівна Прокопенко 84-88
Недержавні пенсійні фонди як джерело залучення інвестицій в розвиток аграрного сектора економіки PDF
Катерина Юріївна Соколюк 71-78
Сучасні зміни в теорії кластеризації: пріоритети інтелектуалізації PDF
Олександр Володимирович Якушев 65-71
Способи підвищення ефективності контекстної реклами для підприємства машинобудування PDF
Олександр Вікторович Сиваченко 59-65
Сутність та концептуальні основи енергетичної безпеки України PDF
Ярослав Вікторович Шевчук 53-59
Переваги та ризики децентралізації влади в Україні PDF
Надія Михайлівна Жиляєва 47-53
Роль і місце інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки підприємств PDF
Вікторія Вікторівна Білик 40-47
Інструментарій дослідження міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти PDF
Оксана Володимирівна Захарова, Аль Мутлак Елаян 29-40
Сучасні характеристики формування механізму фінансової оцінки управлінської діяльності PDF
Руслан Володимирович Манн 19-29
Сучасна парадигма територіальної організації регіонального АПК PDF
Людмила Григорівна Чернюк, Тарас Вадимович Пепа 11-19
Позиціонування регіону як фактор підвищення його конкурентоспроможності PDF
Віра Олексіївна Шпильова, Людмила Іванівна Воротіна 5-11
Формування мотиваційного механізму інтеграційної взаємодії суб’єктів економіки PDF
Олена Віталіївна Коломицева 78-84