Том 4, № 40 (2015)

Зміст

Статті

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
Володимир Адиславович Таловер
Стратегія та фактори конкурентоспроможності регіону PDF
Віра Олексіївна Шпильова, В. П. Малюков
Інструменти управління персоналом інноваційного підприємства PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Наталія Вікторівна Андрушкевич
Control and analytical assessment of interaction between customers and participants of public procurement PDF
Maria Sergeevna Pysmenna
Формування іміджу території як складової стратегії сталого розвитку за умов глобалізації PDF
Еліна Олександрівна Васильконова
Принципи позиціонування регіональних комплексів у системі просторового розвитку PDF
Юлія Ігорівна Головня
Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в АПК PDF
Лариса Михайлівна Петренко
Cтруктурно-функциональный подход к анализу социально-экономической сущности накопления PDF
Ярослав Викторович Колдунов
Інвестиційна привабливість України: стан, проблеми, перспективи PDF
Світлана Василівна Кошеленко, Тетяна Грановська
Методи управління трансформаційними зрушеннями регіонального економічного простору PDF
Hаталія Валентинівна Прямухіна
Концепція прогнозування індикаторів формування фінансового капіталу корпоративних підприємств PDF
Наталія Семенівна Прокопенко
Механізм партнерської взаємодії суб’єктів економіки
Тетяна Анатоліївна Пальонна
Недержавні пенсійні фонди як джерело залучення інвестицій в розвиток аграрного сектора економіки PDF
Катерина Юріївна Соколюк
Сучасні зміни в теорії кластеризації: пріоритети інтелектуалізації PDF
Олександр Володимирович Якушев
Способи підвищення ефективності контекстної реклами для підприємства машинобудування PDF
Олександр Вікторович Сиваченко
Сутність та концептуальні основи енергетичної безпеки України PDF
Ярослав Вікторович Шевчук
Переваги та ризики децентралізації влади в Україні PDF
Надія Михайлівна Жиляєва
Роль і місце інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки підприємств PDF
Вікторія Вікторівна Білик
Інструментарій дослідження міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти PDF
Оксана Володимирівна Захарова, Аль Мутлак Елаян
Сучасні характеристики формування механізму фінансової оцінки управлінської діяльності PDF
Руслан Володимирович Манн
Сучасна парадигма територіальної організації регіонального АПК PDF
Людмила Григорівна Чернюк, Тарас Вадимович Пепа
Позиціонування регіону як фактор підвищення його конкурентоспроможності PDF
Віра Олексіївна Шпильова, Людмила Іванівна Воротіна
Формування мотиваційного механізму інтеграційної взаємодії суб’єктів економіки PDF
Олена Віталіївна Коломицева