Том 4, № 40 (2015)

Зміст

Статті

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
В. А. Таловер
Стратегія та фактори конкурентоспроможності регіону PDF
В. Шпильова, В. Малюков
Стратегія та фактори конкурентоспроможності регіону PDF
В. Шпильова, В. Малюков
Інструменти управління персоналом інноваційного підприємства PDF
О. В. Коломицева, Н. Андрушкевич
Control and analytical assessment of interaction between customers and participants of public procurement PDF
M. Pysmenna
Формування іміджу території як складової стратегії сталого розвитку за умов глобалізації PDF
Е. Васильконова
Принципи позиціонування регіональних комплексів у системі просторового розвитку PDF
Ю. Головня
Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в АПК PDF
Л. Петренко
Cтруктурно-функциональный подход к анализу социально-экономической сущности накопления PDF
Я. Колдунов
Інвестиційна привабливість України: стан, проблеми, перспективи PDF
С. Кошеленко, Т. Грановська
Методи управління трансформаційними зрушеннями регіонального економічного простору PDF
H. Прямухіна
Концепція прогнозування індикаторів формування фінансового капіталу корпоративних підприємств PDF
Н. Прокопенко
Формування мотиваційного механізму інтеграційної взаємодії суб’єктів регіональної економіки PDF
О. Коломицева
Недержавні пенсійні фонди як джерело залучення інвестицій в розвиток аграрного сектора економіки PDF
К. Соколюк
Сучасні зміни в теорії кластеризації: пріоритети інтелектуалізації PDF
О. Якушев
Способи підвищення ефективності контекстної реклами для підприємства машинобудування PDF
О. Сиваченко
Способи підвищення ефективності контекстної реклами для підприємства машинобудування PDF
О. Сиваченко
Сутність та концептуальні основи енергетичної безпеки України PDF
Я. Шевчук
Переваги та ризики децентралізації влади в Україні PDF
Н. Жиляєва
Роль і місце інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки підприємств PDF
В. Білик
Інструментарій дослідження міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти PDF
О. Захаров, Аль Мутлак Елаян
Сучасні характеристики формування механізму фінансової оцінки управлінської діяльності PDF
Р. В. Манн
Сучасна парадигма територіальної організації регіонального АПК PDF
Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепе
Позиціонування регіону як фактор підвищення його конкурентоспроможності PDF
В. О. Шпильова, В. Л. Воротіна