КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Вікторія В’ячеславівна Ровенська ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»
  • Юлія Максимівна Сидорченко ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.50.2018.143099

Ключові слова:

сталий розвиток, промислове підприємство, фактори та умови сталого розвитку, обсяг реалізованої продукції, управління сталим розвитком, внутрішній ринок, зовнішнє середовище

Анотація

У результаті дослідження було проведено аналіз сучасного стану вітчизняної промисловості. Обґрунтовано підстави для переходу України на модель сталого розвитку та визначено зазначені умови. Також встановлено, що проблему забезпечення сталого розвитку необхідно вирішувати шляхом системного вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем на всіх рівнях.

Систематизовано фактори та умови сталого розвитку, на основі яких забезпечується реалізація принципів сталого розвитку в умовах глобалізації. Запропоновано концептуальну модель управління сталим розвитком промислового підприємства, яка дозволить підприємству швидко реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, завоювати й утримувати конкурентні переваги, що забезпечить можливість сталого розвитку підприємства як в середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Біографії авторів

Вікторія В’ячеславівна Ровенська, ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»

к.е.н., доцент

Юлія Максимівна Сидорченко, ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»

магістр

Посилання

Anpilov SM, Scientific-methodical problems of functioning and sustainable development of enterprises in modern conditions / Anpilov SM // Economic sciences. - 2012. - No. 5. - С.73-76.

Batyrmurzayeva Z.M. Adaptive Approach to Sustainable Development enterprises [Electronic resource] / Z. M. Batyrmurzayeva // Management of economic systems. - 2013. - № 5. - Mode of access to the journal: http://www.uecs.ru/otraslevayaekonomika/item/2172-2013-05-30-12-44-36

Gavrish O. A. Institutional aspects of ensuring the sustainable development of enterprises [Electronic resource] / O. A. Havrysh, A. O. Bychko // Effective economy. - 2012. - No. 4. - Mode of access to the journal: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1060.

Korniychuk L. Theoretical Basis for Realization of the Concept of Sustainable Development / L. Kor-Nychyuk // Economy of Ukraine. - 2010. - No. 2. - P. 72-83.

Sustainable development of the industrial region: social aspects: С77 monogr. / O.F. Novikova, OI Amosha VP Antonyuk et al .; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics. - Donetsk, 2012. - 534 p.

About the Basic Principles (Strategies) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period until 2020 [Electronic Resource]: Law of Ukraine dated December 21, 2010 No. 2818-VI / Database "Ukrainian Legislation" / Web site of the Verkhovna Rada of Ukraine. - Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

Association Agreement between Ukraine on the one hand and the European Union, European Union of 27.06.2014 / ratified with a statement by the Law No. 1678-VII of 16.09.2014 "On the Temporary Application from January 1, 2016 of the Agreement" Letter No. 72 / 14-612 / 1-2980 dated November 30, 2015 [Electronic resource] // Web site of the Verkhovna Rada of Ukraine. - Mode of access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Shovkun Inna. Association with the EU dictates the need to revive industry [Electronic resource] // Dzerkalo tyzhnya. - 2015 - Oct. 9 (No. 38). - Mode of access: http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/asociaciyazyes-diktuye-neobhidnist-vidroditi-promislovist-_.html.

Official site of the State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource]. Access mode: http: //www.ukrstat.gov.ua

Amosha O.I. Sustainable development of regions from the standpoint of economic security: a report by the scientific staff of the IEP of the National Academy of Sciences of Ukraine to the international conference in Poznan (Poland, September 8, 2016) "Development of the Wielkopolska region on the basis of a low carbon economy" [Electron resource] / O.I. Amosha, Yu.M. Kharazishvili, VI Lyashenko, O. Kvilinsky. - Mode of access: http://iep.com.ua/ publ / informijni_resursi / naukovi_dopovidi / stalij_rozvitok_regioniv_z_pozicij_ekonomichnoji_bezpeki / 2-1-0-34.

Johannesburg Summit 2002 Resolution 2. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development [Electronic resource] // Access mode: http://www.un.org./russian/conferen/wssd/docs/plan_wssg.pdf

The Concept of the National Target Program for the Development of Industry of Ukraine for the Period until 2017 [Electronic Resource] / Access Mode: http://industry.kmu.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті