DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.52.2019.160600

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В РЕГІОНАХ

Вікторія Вікторівна Білик, Олена Віталіївна Коломицева

Анотація


У статті розглянуто сутність поняття інноваційного потенціалу та його регіональні особливості. Проаналізовано основні фактори стимулювання та стримування реалізації інноваційного потенціалу регіонів. У результаті виокремлення у їх складі маркетингового компоненту обґрунтовано їх роль в управлінні інноваційним розвитком регіонів. Висвітлено основні маркетингові стратегії інноваційного розвитку регіонів та їх складові.


Ключові слова


інновації; маркетинг; потенціал; регіон; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Shypulina Yu.S. (2002), “Innovation potential as an economic category”, Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika ta menedzhment, vol. 3-4, p.82-85.

Shypulina Yu.S. (2004), “Innovative potential as the basis of sustainable economic development of economic systems, its essence and structure”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, ekonomika pryrodokorystuvannia, ekonomika pidpryiemstva ta orhanizatsiia vyrobnytstva, vol. 2, p.71-81.

Shypulina Yu.S. and Taranovskyi V.I. (2009), “The potential of innovative development of the region: the essence, structure, approaches to evaluation”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 2, p. 250-260.

Illiashenko S.M. (2003), Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody [Management of innovative development: problems, concepts, methods], VTD "Universytetska knyha", Sumy, Ukraine.

Bilovodska O.A. and Hryshchenko O.F. (2009) “Formation of marketing criteria for assessing the innovative potential of the region”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 4/2, p.246-256.

Chala N.D. (2017), “Marketing of regions as a tool to attract investment resources”, [Online], available at: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/352/Chala_Marketing.pdf. (Accessed 01.08.2018).

Pepchuk S.M. (2015), “Marketing innovations in the ideology of socio-economic development of regions”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 10/3, p. 118-121.

Kotler F. and Trias de Bez F. (2004), Novye marketingovye tekhnologii. Metodiki sozdaniya genial'nyh idej [New marketing technologies. Methods of creating brilliant ideas], Neva, St. Petersburg, Russia.

Kolomytseva O., Nadenko I., Kolomytsev A. (2016), Strategichna kontseptsiya formuvannya marketingovogo potentsialu region [Strategic concept of formation of the region marketing potential], Cherkasy, vidavets Chabanenko Yu., 266 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шипуліна Ю.С. Інноваційний потенціал як економічна категорія. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент. 2002.№ 3-4.С. 82-85.

2. Шипуліна Ю.С. Інноваційний потенціал як основа стійкого економічного розвитку господарських систем, його сутність і структура. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва, 2004. № 2. С. 71-81.

3. Шипуліна Ю.С., Тарановський В.І. Потенціал інноваційного розвитку регіону: сутність, структура, підходи до оцінки. Механізм регулювання економіки. 2009. №3. Т.2. с. 250-260.

4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. 278 с.

5. Біловодська О.А., Грищенко О.Ф. Формування маркетингових критеріїв щодо оцінки інноваційного потенціалу регіону. Механізм регулювання економіки. 2009. №4. Т.2. С. 246-256.

6. Чала Н.Д. Маркетинг регіонів як інструмент залучення інвестиційних ресурсів. URL: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/352/Chala_Marketing.pdf. (дата звернення 01.08.2018).

7. Пепчук С.М. Маркетингові інновації в ідеології соціально-економічного розвитку регіонів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. №10. Ч.3. С. 118-121.

8. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей. СанктПетербург: Нева, 2004. 192 с.

9. Коломицева О., Наденко І., Коломицев А. Стратегічна концепція формування маркетингового потенціалу регіону / Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016 - 266 с.

Copyright (c) 2019 Вікторія Вікторівна Білик, Олена Віталіївна Коломицева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420