№ 52 (2019)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 52. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол № 7 від 18.03.2019 р.

Опубліковано: 2019-03-22

Весь випуск

Статті