№ 52 (2019)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 52. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол № 7 від 18.03.2019 р.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Title Зміст

Зміст

Статті

ПРОЕКТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ В КОМПЕНСАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ PDF
Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Іванівна Гавриш, Інга Анатоліївна Крупенна 5-11
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРУ НА БАЗІ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Олег Михайлович Одінцов 12-20
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИНКУ ОРЕНДИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Михайло Степанович Садовяк 21-29
СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Яна Валеріївна Гавриленко 30-38
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
Наталія Юріївна Лега 39-46
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД З РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ PDF
Віра Іванівна Чиж, Тетяна Андріївна Сахно 47-55
ТУРИСТИЧНИЙ ІМІДЖ ТЕРИТОРІЇ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ PDF
Лариса Володимирівна Оболенцева, Крістіна Миколаївна Костіна 56-64
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ PDF
Олег Вікторович Якименко 65-72
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ PDF
Надія Володимирівна Бєлікова, Валентина Юріївна Догадіна 73-79
ВПРОВАДЖЕННЯ БЕВЕРІДЖСЬКОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Олена Олегівна Вороніна 80-86
МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В РЕГІОНАХ PDF
Вікторія Вікторівна Білик, Олена Віталіївна Коломицева 87-93