DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201631

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Олена Вікторівна Вартанова

Анотація


Обґрунтовано необхідність формування компетенції закладу вищої освіти як сучасної конкурентної переваги в умовах економіки знань. Надано авторське визначення компетенції закладу вищої освіти як унікальної сукупності знань, навичок, досвіду та організаційних зв’язків, які в поєднанні з ресурсами й технологіями створюють конкурентні переваги закладу вищої освіти і забезпечують його ринковий успіх. Сформовано класифікацію джерел компетенції закладів вищої освіти як сукупність різноманітних ресурсів знань. На основі проведення експертного опитування виявлено чинники, які впливають на вибір закладу вищої освіти здобувачами освіти, та які слід враховувати у формуванні компетенції. Визначено ключові ознаки компетенції закладу вищої освіти. Розкрито процес ідентифікації джерел компетенції закладу вищої освіти. Сформовано процедуру ідентифікації джерел компетенції закладу вищої освіти шляхом аналізу руху знань в циклі знань.

Ключові слова


заклад вищої освіти; знання; компетенція; класифікація; конкурентні переваги; ресурси знань; рух знань; цикл знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Zahirniak D. M. Higher education services: supply structure and level of competition. Ekonomika i pravo. 2018. № 1(49). Р. 105-116.

Zahirniak D. M. Higher education in Ukraine: pragmatism of financial and economic development: monograph. Kharkiv: «Drukarnia Madryd», 2018. 532 р.

Borovyk M. V. Management of Information and Communication Support for Sustainable Development of Higher Education Departments on the Basis of Knowledge Economy: Theory and Methodology: Monography. Kharkiv. nats. un-t misk. hospva im. O. M. Beketova. Kharkiv : Drukarnia Madryd, 2019. 440 р.

Coyne, K.P., Stephen, J. D., Gorman Clifford, H., Gorman Clifford, P. (2007) Is your core competence a mirage? URL: https://carpenterstrategytoolbox.files.wordpress.com/2013/10/corecompetencemckinseyq.pdf

Tidd J. From strategic management to strategic competence: Measuring technological, Market and Organization Innovation. 2nd Edition. Imperial College Press: London, 2006. 437 p.

Vartanova O.V. Competence of the enterprise in strategic knowledge management: formation and development: monograph. Luhansk: Vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2012. 340 s.

Criteria for selecting a university entrant. URL: http://pleyady.kiev.ua/korisni-statti/7086-kriterii-viboru-vuzu-abiturientom.html

Vilena Voronova: National Education Brands: Myth or Reality? URL: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/512275.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Загірняк Д. М. Послуги вищої освіти: структура пропозиції та рівень конкуренції. Економіка і право. 2018. № 1(49). С. 105-116.

Загірняк Д. М. Вища освіта України: прагматизм фінансово-економічного розвитку : монографія. Харків: «Друкарня Мадрид», 2018. 532 с.

Боровик М. В. Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань: теорія та методологія : монографія.  Харків. нац. ун-т  міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 440 с.

Coyne, K.P., Stephen, J. D., Gorman Clifford, H., Gorman Clifford, P. (2007) Is your core competence a mirage? URL: https://carpenterstrategytoolbox.files.wordpress.com/2013/10/corecompetencemckinseyq.pdf

Tidd J. From strategic management to strategic competence: Measuring technological, Market and Organization Innovation. 2nd Edition. Imperial College Press: London, 2006. 437 p.

Вартанова О.В. Компетенція підприємства у стратегічному управлінні знаннями: формування та розвиток: монографія. Луганськ: Вид-во СНУ
 ім. В. Даля, 2012. 340 с.

 Критерії вибору вузу абітурієнтом. URL: http://pleyady.kiev.ua/korisni-statti/7086-kriterii-viboru-vuzu-abiturientom.html

Вілена Воронова: Національні освітні бренди: міф чи реальність? URL: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/512275.html

Copyright (c) 2020 Олена Вікторівна Вартанова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420