№ 56 (2020)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 56. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №12 від 21.04.2020 р.
Опубліковано: 2020-05-04

Весь випуск

Статті