№ 56 (2020)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 56. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №12 від 21.04.2020 р.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск title content

Зміст

Статті

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ PDF
Володимир Іванович Захарченко 5-17
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Олена Вікторівна Вартанова 18-25
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ МАЛОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ PDF
Олег Михайлович Одінцов 26-34
МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ PDF
Іван Олексійович Загоруйко 35-61
ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Олена Олександрівна Бакуліч, Ірина Романівна Кіс, Володимир Олександрович Занора 62-69
ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ВАЖІЛЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Оксана Володимирівна Захарова 70-81
THE AGRO-FOOD EXPORT TRENDS IN UKRAINE: FOCUS ON GRAIN CROP MARKET PDF (English)
Serhii Andriiovych Seheda 81-90
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РЕГІОНІВ ЗА РІВНЕМ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Наталія Вікторівна Шевченко, Олександр Анатолійович Сергієнко 91-100
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Тетяна Петрівна Потапенко 101-110
ПОБУДОВА СТРАТЕГІЇ РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Іванівна Черниш, Сергій Анатолійович Гуренко 111-120
РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАДІЯХ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Микола Вікторович Руденко 121-131
РОЗВИТОК СУЧАСНИХ HR-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Михайло Данилович Ведерніков, Леся Вікторовна Волянська-Савчук, Вадим Анатолійович Клімас, Аліна Юріівна Конопко 132-140
КОМПЕТЕНТНІСТЬ HR-ПІДРОЗДІЛУ З ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ PDF
Леся Вікторовна Волянська-Савчук, Оксана Олександрівна Чернушкіна, Дарія Андріівна Попович, Ірина Володимирівна Сторожук 141-148
ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРОСУВАННІ БРЕНДІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
Анжеліка Олегівна Боковня, Лідія Сергіївна Васильченко 149-161
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Наталія Олександрівна Подлужна, Олександр Володимирович Якушев 162-169