DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.202025

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тетяна Петрівна Потапенко

Анотація


У статті розглянуто особливості економічного розвитку сільськогосподарської галузі, зокрема сільськогосподарських підприємств та господарств населення Черкаського регіону у розрізі галузей рослинництва та тваринництва. Проаналізовано особливості економічного розвитку сільськогосподарської галузі регіону за такими основними напрямами як: земельно-ресурсна, техніко-технологічна та кадрово-виробнича складові. 

Визначено, що Черкаський регіон має перспективи для економічного розвитку сільського господарства завдяки високій якості ґрунтів, значним площам оброблюваних земель та сприятливим кліматичним умовам. Було виявлено, що у вирощуванні сільськогосподарських культур за категоріями господарств майже чверть продукції вирощується сільськими домогосподарствами, що характеризує господарства населення регіону як важливих учасників сільськогосподарського сектору економіки. Встановлено, що тваринництво є менш поширеним серед господарств населення, які не мають необхідного технічного, фінансового та інформаційного забезпечення. 

Ключові слова


підприємство; господарства населення; економічний розвиток; сільське господарство; регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezina, L. M. (2013). Features of agricultural production: influence on the efficiency of enterprises functioning of the industry. Kultura narodov Prychernomoria, no 258, pp. 21-24 [in Ukrainian].

Number of agricultural enterprises and area of agricultural land in their use. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2017, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ksgp/ksgp_u/ksgp_11_2017u.htm.

Agriculture of Cherkasy region. Main Department of Statistics in Cherkasy region. Cherkasy, 2018, available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/?p=zbirniki.

The acreage of crops harvested. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2018, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Basic agricultural characteristics of households. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2017, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Agriculture of Ukraine. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2018, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Production of crops by category of farms. Main Department of Statistics in Cherkasy region. Cherkasy, 2018, available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/vurobsg_kat_1810.pdf.

Capital investment in Ukraine. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2018, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Availability of machinery and energy facilities in agriculture. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2017, available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/cg.htm.

Ishchuk, S. M. (2011). Machine-tractor park of agricultural enterprises: condition and use. Visnyk ZhNAEU, no 1(2), pp. 143–150 [in Ukrainian].

Vegetation of Ukraine. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2019, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_rosl_2018.pdf.

Livestock of Ukraine. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2019, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/05/zb_tu2018.pdf.

Sales of goods by agricultural enterprises. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2017, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Distribution of permanent population of Ukraine by gender and age. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2019, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_rpnu2018xl.pdf.

The methodology for calculating the main indicators of livestock goods in farms of all categories. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2019, available at: http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/270/metod.htm.

Average monthly salary of full-time employees by types of economic activity. Main Department of Statistics in Cherkasy region. Cherkasy, 2018, available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/dinam_zp_vid_17.pdf.

Migration movement of population. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/mr/mr_u/mr1216_u.html.

Administrative and territorial structure and population of Cherkasy region. Main Department of Statistics in Cherkasy region. Cherkasy, 2017, available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2017/zb_adm_ter_ystrij_16.pdf.

Number, hours worked and average monthly wage of full-time employees in cities and districts. Main Department of Statistics in Cherkasy region. Cherkasy, 2018, available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/kp_rch_zp_kv_181.pdf.

Average monthly wage in agriculture by region for the quarter. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Average number of agricultural workers in the regions for the quarter. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, available at: : http://www.ukrstat.gov.ua/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Березіна Л. М. Особливості сільськогосподарського виробництва: вплив на ефективність функціонування підприємств галузі. Культура народов Причерноморья, 2013. № 258. С. 21-24.


Кількість сільськогосподарських підприємств і площа сільськогосподарських угідь у їхньому користуванні: стат. зб. Державна служба статистики України. Київ, 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ksgp/ksgp_u/ksgp_11_2017u.htm.


Сільське господарство Черкащини: стат. зб. 2018 / за ред. В.П. Приймак; Головне управління статистики у Черкаській області. Черкаси, 2018. URL: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/?p=zbirniki.


Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай: стат. зб. 2017 / за ред. О.М. Прокопенко; Державна служба статистики України. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.


Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств: стат. зб. 2017 / за ред. О.М. Прокопенко; Державна служба статистики України. Київ, 2017. URL:  http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.


Сільське господарство України: стат. зб. 2018 / за ред. О.М. Прокопенко; Державна служба статистики України. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.


Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств: стат. зб. 2018 / за ред. В.П. Приймак; Головне управління статистики у Черкаській області. Черкаси, 2018. URL: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/vurobsg_kat_1810.pdf.


Капітальні інвестиції в Україні: стат. зб. 2018 / за ред. О.М. Прокопенко; Державна служба статистики України. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.


Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві: стат. зб. 2017 / за ред. О.М. Прокопенко; Державна служба статистики України. Київ, 2017. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/cg.htm.


Іщук С. М. Машинно-тракторний парк сільськогосподарських підприємств: стан та використання. Вісник ЖНАЕУ, 2011. № 1, т. 2. С. 143–150.


Рослинництво України: стат. зб. 2018 / за ред. О.М. Прокопенко; Державна служба статистики України. Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_rosl_2018.pdf.


Тваринництво України: стат. зб. 2018 / за ред. О.М. Прокопенко; Державна служба статистики України. Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/05/zb_tu2018.pdf.


Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами: ст. бюл. 2017 / за ред. О.М. Прокопенко; Державна служба статистики України. Київ, 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.


Розподіл постійного населення України за статтю та віком: ст. бюл. 2019 / за ред. М.Б. Тімоніна; Державна служба статистики України. Київ, 2019. URL:  http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_rpnu2018xl.pdf.


Методика проведення розрахунків основних показників  обсягів виробництва продукції тваринництва у господарствах усіх категорій. Державна служба статистики України. URL:  http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/270/metod.htm.


Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності. Головне управління статистики у Черкаській області. Черкаси, 2018. URL:   http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/dinam_zp_vid_17.pdf.


Міграційний рух населення. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/mr/mr_u/mr1216_u.html.


Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного населення Черкаської області: стат. зб. 2017 / за ред. М.Г. Литвин; Головне управління статистики у Черкаській області. Черкаси, 2018. URL: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2017/zb_adm_ter_ystrij_16.pdf.


Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах. Головне управління статистики у Черкаській області. Черкаси, 2018. URL:  http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/kp_rch_zp_kv_181.pdf.


Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.


Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Copyright (c) 2020 Тетяна Петрівна Потапенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420