DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.58.2020.213382

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Olexandr Kolyadenko

Анотація


У статті проаналізовано теоретичні дослідження українських та зарубіжних вчених з питань визначення дефініцій «логістична діяльність», «логістична діяльність підприємств» та однієї з її галузевих різновидів – логістичної діяльності підприємств АПК в хронологічному порядку і подано власне бачення розвитку цих понять та авторське визначення зазначених дефініцій. Стаття, на відміну від інших, дає змогу відстежити зміни в поглядах вчених з часом і процес формування ними сучасного бачення деяких категорій і понять логістичної діяльності та її розвитку в українській науці в період переходу її до абсолютно нових умов існування, основними з яких є цифровізація економіки, її включення в процеси глобалізації.


Ключові слова


логістика; розвиток логістики; логістична діяльність; логістична діяльність підприємств; агрологістична діяльність; напрями удосконалення логістичної діяльності підприємств

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Olexandr Kolyadenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420