№ 58 (2020)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 58. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №2 від 28.09.2020 р. 

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Content Title

Зміст

Статті

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ АДМІНІСТРУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (на прикладі Донецької області) PDF
Inna Zablodska, Svitlana Hrechana, Oxana Romachova 5-14
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ PDF
Oleksandr Yatsenko 15-21
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ PDF
Iryna Topalova 22-31
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Olexandr Kolyadenko 32-41
ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖЕВІЗАЦІЯ ТА ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ КРАЇН PDF
Kristina Iliashenko 42-51
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В СИСТЕМАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ PDF
Ruslana Zadorozhna 52-59
РОЛЬ ЛІЗИНГУ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОДІЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Valerii Bondarenko 60-67
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙ В МАРКЕТИНГУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ PDF
Iryna Budnikevich, Inga Krupenna, Andriy Kostinian 68-75
ФЕНОМЕН НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ПІЗНАННЯ PDF (English)
Sergiy Porev 76-86
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОМПЕТЕНЦІЙ ХХI СТОЛІТТЯ PDF
Olena Vartanova 87-97