№ 58 (2020)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 58. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №2 від 28.09.2020 р. 
Опубліковано: 2020-10-06

Весь випуск

Статті