ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.277701

Ключові слова:

інформація, знання, інформаційна економіка, інформаційний ресурс, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті досліджено передумови виникнення інформаційної економіки, що на основі систематизації дозволило відобразити схематично трансформацію структури суспільного виробництва. Виконано аналіз поглядів вчених-економістів на тлумачення терміну «інформаційна економіка». Визначено основні характеристики інформаційного ресурсу. Виконано дослідження рівня розвитку інформаційної економіки в Україні на основі двох систем показників: 1) основні статистичні показники, які розраховує Державна служба статистики України; 2) комплекс індикаторів розвитку, які щороку відображаються у міжнародних індексах та рейтингах. Оцінку рівня розвитку інформаційної економіки в Україні виконано за такими світовими показниками: індекс мережевої готовності, глобальний індекс зв’язку, світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності, глобальний індекс кібербезпеки, національний індекс кібербезпеки, глобальний індекс інновацій, глобальний індекс знань. У результаті аналізу виявлено потенціал розвитку інформаційної економіки в Україні.

Біографія автора

Анна Бакалінська, Черкаський державний технологічний університет

аспірантка кафедри економіки та управління

Посилання

Мороз В. М. Інформаційний ресурс як об’єкт державного управління: зміст, принципи та характеристика системи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. 9 с. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/3.pdf

Феномен інформаційної економіки. Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т. С. 37–52. URL: https://cutt.ly/a7yGNn4

Економічна енциклопедія / редкол.: С. В. Мочерний та ін. Київ: Академія, 2000. Т. 1. 864 с.

Бєляєв О. О. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Київ: КНЕУ, 2004. 600 с.

Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція. Київ: Знання, 2007. 535 с.

Маслов А. О. Структура інформаційної економіки та її місце в сучасній господарській системі. Економіка. 2012. № 20. С. 3–13.

Малик І. П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2013. Вип. 1 (14). С. 25–34.

Герасименко А. Г., Свистільник В. Ю. Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки. Economics Bulletin. 2017. № 1. С. 19–28. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2017/1/EV20171_019-028.pdf

Кондіус І. С. Електронний бізнес: електрон. посіб. з дисц. Луцьк: Луцьк. нац. техн. ун-т, 2018. URL: https://cutt.ly/c7TkYHW

Зінченко О., Даріюш П., Зінченко Д. Інформаційна економіка: концепція, сутність та розвиток. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181353/181299

Cambridge Business English Dictionary / Cambridge University Press. URL: https://www.cambridge.es/en/catalogue/dictionaries/monolingual/cbed

Мачуга Р. І. Визначення вартості додаткової управлінської інформації. Ефективна економіка: електрон. журн. 2014. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3230

Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: https://ukrstat.gov.ua

Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Хаустов М. М., Зінченко В. А. Аналіз розвитку ІКТ-сфери за міжнародними індексами та рейтингами. БІЗНЕСІНФОРМ. 2022. № 5. С. 40–56. URL: http://surl.li/eirrr

Global Knowledge index / Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation. URL: http://www.knowledge4all.com/country-profile?CountryId=1112

Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Nina.az. URL: http://surl.li/ghnru

ВОІВ: інноваційна мапа світу в 2022 році / Державна система правової охорони інтелектуальної власності. URL: https://ukrpatent.org/uk/news/main/wipo-innovation-world-map-05102022

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті