ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.69.2023.288335

Ключові слова:

регулювання, інформація, цифровізація, цифрова трансформація, цифрова технологія

Анотація

Анотація. У статті визначено ключові проблеми, які стримують перспективи розвитку потенціалу ІТ-сфери в Україні. Розглянуто специфіку функціонування та розвитку ІТ-сфери в Україні в умовах цифрової трансформації економіки. Проаналізовано основні наукові підходи до визначення сутності дефініції «цифрова економіка». Систематизовано позитивні та негативні аспекти впливу цифрової економіки і цифрових інструментів на розвиток ІТ-сфери, зайнятість населення, перебіг бізнеспроцесів господарюючих суб’єктів. Наведено порівняльний аналіз значень індексів мережевої готовності України щодо розвинених країн Європи і світу. Визначено вплив індексів доступу до інформаційно-комунікативних технологій та використання ІКТ на стан розвитку цифрової економіки певної країни. Встановлено основні тренди нових технологій у рамках становлення Індустрії 4.0, серед яких такі: технології блокчейну, штучного інтелекту, створення «цифрових двійників», застосування дронів, технологій 3D-друку, VR/AR, засобів кібербезпеки тощо. Встановлено факт стрімкого розвитку ІТ-сфери в Україні. Поряд із тим, у вимірі міжнародних порівнянь Україна дещо відстає від розвинених держав світу за показниками, що характеризують тенденції становлення цифрової економіки. Досліджено динаміку зміни кількості фізичних осіб-підприємців у сфері ІТ. Встановлено, що цифровізація економіки кардинально змінює сферу праці та зайнятості, підвищуючи частку цифрових робочих місць, обсягів дистанційної та віртуальної зайнятості, а також змінюючи структуру зайнятості в цілому. Обґрунтовано напрями вдосконалення розвитку вітчизняної ІТ-сфери під час прискорення процесів цифровізації економіки і життя суспільства, включаючи поліпшення законодавчої бази шляхом регламентування діяльності господарюючих суб’єктів в ІТ-сфері, розвитку цифрової економіки, інноваційної діяльності та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, безперервний професійний розвиток людських ресурсів з питань опанування та використання сучасних цифрових технологій, розвиток відносин соціального партнерства і цифрової культури громадян, дотримання заходів кібербезпеки та захисту інформації.

Біографії авторів

Олександр Левченко, Центральноукраїнський національний технічний університет

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Ольга В’юник, Центральноукраїнський національний технічний університет

Доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Посилання

Chatchenko, O.E., & Bubenets, I.H. (2022). Transformation of the business model in the process of digitalization of the economy of Ukraine. Economy. Management. Business, 1-2, 62-68.

Global Innovation Index 2022 (2022). What is the future of innovation-driven growth? 15th Ed. Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, Lorena Rivera León and Sacha Wunsch-Vincent (Eds). World Intellectual Property Organization.

How many IT workers are in Ukraine: +32 thousand IT-FOPs per year according to the Ministry of Justice. Community of programmers DOU. Retrieved from

https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-in-ukraine-2023/.

Lakiza, V.V. (2022). Big data in the conditions of innovative development of the digital economy. Internauka. Series: Economic Sciences, 11, 208-215.

Lebyd, O.V. (2022). Digital transformation of economic sectors in Ukraine during wartime. Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, 2, 141-156.

Network Readiness Index 2022 (2022). Benchmarking the future of the network economy. Stepping into the new digital era. How and why digital natives will change the world. Portulans Institute. Retrieved from https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/reports/nri_2022.pdf.

Potemkina, O.V., & Gordiychuk, A.I. (2022). Transformation of the personnel management system of the enterprise in the conditions of digitalization of the economy. Economic sciences: coll. of sci. works of the Lutsk National Technical University. Series: Regional economy, 19(75), 217-224.

Sazonova, S.V. (2021). Actual problems of strategic management in the conditions of the digital economy. Economy. Management. Business, 4, 99-104.

Sazonova, S.V. (2022). Innovative methods of personnel management of telecommunications enterprises in the conditions of the digital economy. Economy. Management. Business, 1-2, 57-61.

Sedikova, I.O., & Sedikov, D.V. (2022). New paradigms of management in the conditions of the digital economy. Economics of the food industry, 14(3), 37-43.

Shmatkovska, T.O., & Dzyamulych, M.I. (2021). Modern information and communication technologies in professional activity in the system of new trends in digitalization of the economy. Economic sciences: coll. of sci. works of the Lutsk National Technical University. Series: Regional economy, 18(71), 248-255.

Smutchak, Z.V. (2022). The labor market of Ukraine in the context of digitalization of the economy. Bulletin of postgraduate education. Series: Social and behavioral sciences, 19, 119-134.

Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy. Ukrainian Institute of the Future. Retrieved from https://strategy.uifuture.org/kraina-z-forovovoyu-cifrovoyuekonomikoyu.html#6-2-1.

Yakushko, I. (2022). State regulation of the economy in conditions of digitalization: Directions and peculiarities of implementation. Polissya scientific bulletin, 1, pp. 47-57.

Zelisko, I.M., & Halimon, T.M. (2022). Determinants of the development of the digital economy in Ukraine. Efficient economy, 7. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_7_5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Номер

Розділ

Статті