МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.69.2023.288453

Ключові слова:

досвід правового регулювання ринкової̈ економіки, правовий̆ механізм, стратегія фінансово-економічної̈ безпеки, економічні методи

Анотація

Анотація. Проблематика правового регулювання фінансово-економічної безпеки України є надзвичайно актуальною. На нашу думку, найбільш складною проблемою в системі правового регулювання фінансово-економічної безпеки є питання державного втручання в економіку. Теоретична база дослідження ґрунтується на аналізі праць науковців і національному потенціалі. Авторами підтримується необхідність уникнення впливу держави на економічні процеси. Актуальність. Метою дослідження є висвітлення проблем правового регулювання фінансово-економічної безпеки в контексті сучасних викликів та загроз суверенітету України і обґрунтування засад забезпечення довгострокової фінансової стабільності національної економіки. Наукова новизна. Результати дослідження спрямовані на вдосконалення механізмів фінансово-економічної безпеки держави шляхом обґрунтування заходів щодо їх посилення методами правового регулювання. Висновки. В дослідженні підтримується ідея регулювання фінансової безпеки держави, яка має унормовуватися законом України «Про основи фінансової безпеки», де б містилися чітко визначені підходи до формування системи фінансової безпеки держави. Пропонуються кроки щодо вдосконалення цієї стратегії, а саме: доцільність використання відповідних програм з чітко визначеними джерелами та обсягами фінансування, етапами реалізації та закріпленими особами, розширенням переліку показників фінансового забезпечення тощо. Перспективними для подальших досліджень є перегляд та вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері регулювання фінансово-економічної безпеки та обґрунтування нових показників рівня фінансової̈ безпеки, які відповідають практиці ЄС. Для подолання корупції пропонуються інституційні заходи, а саме: подальша співпраця з органом Ради Європи з антикорупційного моніторингу та запозичення європейських стандартів в боротьбі з корупцією. Щодо структурних заходів, необхідно спростити структуру та скоротити кількість бюрократичного апарату, а також активно поширювати цифрові технології̈, що приведе до скорочення часу на вирішення будь-яких економічних та бюрократичних питань і зменшить корупційну складову.

Біографії авторів

Ігор Макаров, Черкаський державний технологічний університет

аспірант PhD

Павло Тодоров, Черкаський державний технологічний університет

аспірант PhD

Наталія Рябоконь, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління

Посилання

Balabanyts, A. V., Haponiuk, O. I., Horbashevska, M. O., Kyslova, L. A., Matsuka, V. M., Omelchenko, V. Ya., Osypenko, K. V., Perepadiia, F. L., & Semkova, L. V. (2020). Management of the financial and economic security of the state and ways to prevent external and internal threats : monograph. Mariupol: MDU.

Bandurka, O. M. (2021). Economic Security of Ukraine: Challenges and Threats. Economic security of the state in the context of national interests: Materials of the scientific conference with international participation (pp. 16-18). Kharkiv : Kharkiv National University of Internal Affairs.

Blikhar, M. M. (2008). Customs policy of CEE countries in the context of integration to WTO: Realities and prospects for Ukraine. Actual Problems of Economics, 85, 3-8.

Blikhar, M., Mykhalitska, N., Veresklia, M., Komarnytska, I., & Koziar, H. (2021). Financial Security of the State. International Experience in the Study of Institutional and Legal Causes of Crisis Phenomena in the Economy. Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice, 2 (37), 426-437.

Bilous, V. T., Bryhynets, O. O., Drahan, O. V., & Kasianenko, L. M. (2021). Legal support of financial security of Ukraine : monograph. Irpin: University of the State Fiscal Service of Ukraine.

Bryhynets, O. O. (2021). Current issues of legal support of tax security in Ukraine. Economics, finance, law, 2, 13-15.

Burbelo, O. A., Patriarkh, T. V., & Burbelo, S. O. (2020). Economic security of the region in the system of its socio-economic development. Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko, 89, 135-148.

Corruption perceptions index. (2019). Retrieved from https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl.

Corruption perceptions index. (2020). Retrieved from https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl.

Danylova, Ye. I. (2020). The concept of a systematic approach to the management of economic security of the enterprise : monograph. Vinnytsia: European Scientific Platform.

Emerging from the shadows. The shadow economy to 2025. 2017. July 6. Retrieved from http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy.pdf.

Faber, M. H. (2008). Risk Assessment in Engineering: Principles, System Representation & Risk Criteria. Joint Committee on Structural Safety, 1, 35-36. Retrieved from http://www.jcss.ethz.ch/.

Hetmanets, O. P. (2020). Financial and Legal Regulation of Economic Security. Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 89, 132-142.

Hetmanets, O. P. (2021). Legal aspects of countering threats in the field of financial security. Economic security of the state in the context of national interests: Materials of the scientific conference with international participation (pp. 60-63). Kharkiv : Kharkiv National University of Internal Affairs.

Iershova, N., Kryvytska, O., & Kharchuk, Yu. (2021). Accounting and Analytical Information Formation by Business Entities under Conditions of Sustainable Development Concept Realization. Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice, 37, 86-94.

Joannou, P. (2018). An enterprise engineering approach to safety management. Retrieved from http://hdl.handle.net/11375/24091

Zhuo Zhang, & Jia Wang (2019). Financial Model based on Principle Component Analysis and Support Vector Machine, International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 13, 183-190.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Номер

Розділ

Статті