ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.69.2023.288731

Ключові слова:

управлінські кадри, управлінська праця, управлінські функції, кадровий резерв, автоматизація управлінської праці, підприємство, показники аналізу, критерії оцінювання

Анотація

Анотація. Методикам оцінювання результативності праці виробничого персоналу і досягненню на цій основі високих показників ефективності діяльності підприємства присвячено досить багато праць. Водночас більшою мірою досягнення високого рівня ефективності виробничо-господарської діяльності залежить від якості та інтенсивності саме управлінської праці, від дієвості обраних підходів до управління. Проте цьому аспекту ефективності діяльності підприємства у науковому середовищі приділено значно менше уваги. Разом із тим слід акцентувати увагу на тому, що запровадження дієвих підходів до моніторингу результативності використання управлінської праці на підприємстві дозволить отримати цілу низку переваг. Оцінка результативності управлінської праці має допомогти обґрунтовано встановити вплив якості управління на прибутковість підприємства; встановити рівень ефективності роботи в командах; створити всередині підприємства конкурентне середовище між менеджерами різних напрямів та їх командами, стимулюючи їх до пошуку реальних шляхів і можливостей запровадження інновацій у свою роботу; встановити «вузькі місця» й висвітити необхідність навчання та розвитку менеджерів і персоналу за певними напрямами; допомогти вищому керівництву підприємства в прийнятті обґрунтованих стратегічних рішень щодо якості та результативності обраної політики в сфері управління персоналом. Метою дослідження є розроблення системи показників оцінювання різних аспектів використання управлінської праці на підприємстві у сучасних умовах із обґрунтуванням їх критеріальних меж. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у систематизації показників оцінювання різних аспектів використання управлінської праці на підприємстві та в обґрунтуванні критеріальних меж для кожного показника, що має забезпечити керівника підприємства дієвим інструментарієм для аналізу у сучасних умовах. Висновки. Оцінка результативності управлінської праці є достатньо дієвим та важливим інструментом для досягнення успіху й стабільності діяльності підприємства у сучасних умовах, оскільки дає змогу своєчасно ідентифікувати проблеми, визначати можливості для покращень та забезпечувати оптимальне використання ресурсів підприємства. Запропоновані в роботі показники можуть бути використані керівництвом підприємства як індикатори оцінювання при їх системному застосуванні. Перевагою запропонованої системи є багатоаспектність вимірів, що дозволить здійснити поглиблений і комплексний аналіз. Інтерпретацію фактичних значень кожного показника пропонується здійснювати на основі запропонованих в роботі критеріїв оцінювання, які сформульовано таким чином, щоб мати можливість не лише зробити категоричний висновок стосовно того, яким чином використовується на підприємстві управлінська праця, а й отримати певні пояснення про причини і наслідки досягнутого стану. В окремих випадках також надано рекомендації стосовно тих подальших дій, які мають бути здійсненими задля покращення ситуації або подальшого поглиблення в процедури оцінювання. Використання запропонованої системи показників на постійній основі дозволить суттєвим чином змінити ефективність процедур управління та підвищити результативність праці підрозділів підприємства задля стратегічного досягнення успіху колективу в майбутньому, на перспективу, що є важливим для повоєнного відновлення економіки України.

 

Біографія автора

Оксана Захарова , Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та управління

Посилання

Balabanova, L.V., & Sardak, O.V. (2011). Personnel management. Kyiv: Center of studies. letters.

Cretu, S., & Lupu, M.L. (2020). Opportunities for the Development of Public Administration by Measuring Labor Productivity. Springer Proceedings in Business and Economics, 135-142. Griffiths School of Management and IT Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics, GSMAC, Oradea 20 September 2019. DOI 10.1007/978-3-030-43449-6_8. (Scopus).

Danyuk, V.M. (2006). Manager's work organization: training. Manual. Kyiv: KNEU.

Kohnová, L., Papula, J., Papulová, Z., Stachová, K., & Stacho, Z. (2020). Job mismatch: The phenomenon of overskilled employees as a result of poor managerial competences. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8, 1, 83-102. DOI 10.9770/jesi.2020.8.1(6). (Scopus).

Makovetska, I.M., & Vynogradnia, D.S. (2021). Rational organization of managerial work at the enterprise. Economy. Management. Business, 4, 84-87.

Marcinkovska, O.B., Legkiy, O.A., & Mykytei, N.P. (2021). Management of employee involvement within the personnel management strategy of an international holding. Eastern Europe: Economy, Business and Management, 3, 48-54.

Peiró, A.C., Sierra, J.M.C., & Barrachina, E.V. (2020). Competences of flexible professionals: Validation of an invariant instrument across Mexico, Chile, Uruguay, and Spain. Sustainability (Switzerland), 12, 121. DOI 10.3390/su12125224. (Scopus).

Pereverzieva, A. (2019). A methodical approach to the assessment of human resources` interactions. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15, 1, 171-203. DOI 10.7341/20191517. (Scopus).

Phillips, J.(1997). Return on Investment. Houston: Gulf Publishing.

Phillips, J.J., & Phillips, P.P. (2002). Technology’s Return on Investment. Advances in Developing Human Resources, 4, 512-532.

Polachek, S.W., Kuiper, E., & Sap J. (1995). Human Capital and the Gender Earnings Gap. Out of the Margin – Feminist Perspectives on Economics. London & New York.

Sampson, S.E., & dos Santos, R.P. (2023). Reengineering professional services through automation, remote outsourcing, and task delegation. Journal of Operations Management, 69, 6, 911-940. DOI 10.1002/joom.1268. (Scopus).

Skouloudis, A., Leal Filho, W., Vouros, P., Evangelinos, K., Nikolaou, I., Deligiannakis, G., & Tsalis, T. (2023). Assessing Greek small and medium-sized enterprises' flood resilience capacity: Index development and application. Journal of Flood Risk Management, 16, 1. DOI 10.1111/jfr3.12858. (Scopus).

Tutova, A.S. (2022). Economic stimulation of the work of managers of the strategic level of enterprise management based on the results of their activities. Business Inform, 6, 122-129.

Ushenko, N.V. (2008). Conditions and factors of increasing the productivity of the use of human capital of Ukraine. Ukraine: aspects of work, 5, 37-45.

Zakharova, O.V. (2010). Management of investment in human capital: methodology, evaluation, planning. Donetsk: "DRUK-INFO" LLC.

Zakharova, O.V. (2014). Analysis of labor indicators. Donetsk: DonNTU.

Zakharova, O.V. (2019). Specificity of knowledge management in the enterprise in dependence on the stage of the person's life cycle. Journal of the Knowledge Economy, 10, 4, 1447-1465. DOI: 10.1007/s13132-018-0550-0. (Scopus).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Номер

Розділ

Статті